Menu
Obec Makov
ObecMakov

Spoločenská kronika

Životné jubileum 90 rokov 1

Životné jubileum 90 rokov

Dátum: 26. 5. 2023

V polovici mája sa krásneho životného jubilea 90 rokov dožila naša spoluobčianka pani Veronika Gašparíková z Trojačky.

Rekonštrukcia strechy kaplnky u Greguši

Rekonštrukcia strechy kaplnky u Greguši

Dátum: 19. 6. 2020

Jednou z dominánt v Obci Makov máme zvonicu u Greguší, ktorá ako jediná prežila vypálenie osady nacistickými vojakmi dňa 13.12.1944.

Jubileum zlatého sobáša

Jubileum zlatého sobáša

Dátum: 12. 6. 2020

Už 50 rokov kráčajú spoločne životom manželia p. Ladislav Dospiva a Anna Dospivová, rod. Koleňáková, bytom Makov – Kopanice 254.

Životné jubileum 90 rokov – p. Božena Gajdošová

Životné jubileum 90 rokov – p. Božena Gajdošová

Dátum: 20. 12. 2019

Dňa 21. decembra 2019 sa významného životného jubilea – 90 rokov dožíva naša spoluobčianka, p. Božena Gajdošová z Makova - Kopaníc č. 5.

Zlatá svadba manželov Dzúrikovcov

Zlatá svadba manželov Dzúrikovcov

Dátum: 14. 11. 2019

Dňa 6. novembra si pred 50 rokmi povedali svoje ÁNO manželia p. Ivan Dzúrik a Jarmila Dzúriková, rod. Záhumenská bytom Makov 269.

Významné jubileum-diamantový sobáš

Významné jubileum-diamantový sobáš

Dátum: 6. 11. 2019

17. októbra 1959 sa začal príbeh 60 ročného spolužitia našich spoluobčanov, manželov Vrbinárovcov, bytom Makov 126.

Významné jubileum – diamantová svadba v obci Makov

Významné jubileum – diamantová svadba v obci Makov

Dátum: 6. 8. 2019

Až do diamantovej svadby to dotiahli manželia Julíčkoví, bytom Makov – Trojačka 105, ktorí si 3. augusta 1959 povedali „áno“ a bok po boku stoja dodnes.

Pani Anna Fabšíková oslávila krásne jubileum – 90 rokov

Pani Anna Fabšíková oslávila krásne jubileum – 90 rokov

Dátum: 22. 7. 2019

Roky idú, máme ich každým dňom viac, aj spomienok, čo presvecujú tvár, keď sa človek vracia a spomína... Krásneho životného jubilea – 90 rokov sa v nedeľu 14. júla dožila naša spoluobčianka p. Anna Fabšíková z Makova 260.

Životné jubileum 90 rokov – p. Viktor Sojčák

Životné jubileum 90 rokov – p. Viktor Sojčák

Dátum: 4. 7. 2019

Stará ľudová múdrosť hovorí, že roky sa zastaviť nedajú, čo akoby sme chceli. Utekajú a ani nezbadáme a mladosť je už dávno preč.

Máme zlatého zvárača

Máme zlatého zvárača

Dátum: 7. 5. 2019

V dňoch 16. a 17.apríla sa konal 23.ročník medzinárodnej zváračskej súťaže o "Zlatý pohár LINDE" vo Frýdku Místku.

Životné jubileum - 90 rokov pani Paulíny Suranovej

Životné jubileum - 90 rokov pani Paulíny Suranovej

Dátum: 10. 4. 2019

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“ Dňa 1. apríla 2019 sa významného životného jubilea – 90 rokov dožila naša spoluobčianka, p. Paulína Suranová z Makova č. 50. Pri príležitosti tohto krásneho jubilea sa ku gratulantom pripojil aj starosta obce, p. Martin Pavlík a poprial jej do ďalších dní všetko najlepšie, veľa zdravia a krásnych chvíľ prežitých v kruhu svojej rodiny.

Významné jubileum v obci Makov

Významné jubileum v obci Makov

Dátum: 14. 12. 2018

Manželský zväzok sa uzatvára s cieľom zostať spolu po celý život a svoje pozemské bytie prežívať spoločne v dobrých aj zlých časoch. Ale zďaleka nie všetkým párom je dovolené osláviť aspoň zlatú svadbu, nieto diamantovú. Toto šťastie majú p. Karol Cigáň a manželka Jozefa, rod. Varechová, bytom Makov 180, ktorí v týchto dňoch oslavujú 60. výročie svojej svadby.

Slávnostné uvítanie detí do života

Slávnostné uvítanie detí do života

Dátum: 17. 10. 2018

Svet má mnoho skvostov a pokladov, niet však väčšieho pokladu, akým je ľudský život – človek – dieťa. V stredu 17.10.2018 sme sa zišli v priestoroch obradnej siene, aby sme medzi nami privítali naše novonarodené deti a spolu precítili veľkú chvíľu naplneného životného šťastia.

Spomienková oslava 74. výročia SNP

Spomienková oslava 74. výročia SNP

Dátum: 28. 8. 2018

Obec Makov,obec Hutisko-Solanec,Žilinský samosprávny kraj a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov usporiadali dňa 27.8.2018 spomienkové oslavy 74.výročia Slovenského národného povstania pri pamätníku 1.čsl.partizánskej brigády J.Žižku v Makove. Tejto pietnej udalosti sa zúčastnili vzácní hostia: priamy účastník bojov plk.Ján Hronek, zástupca veľvyslanca ČR na Slovensku p.Ondřej Pometlo,brigádny generál a náčelník štábu pre podporu operácii Generálného štábu Ozbrojených síl SR

50. výročie sobáša – manželia Jančoví

50. výročie sobáša – manželia Jančoví

Dátum: 21. 6. 2018

„Keď rátate údery, čo odbíjajú čas, keď celkom bez lístia vidíte malé stromy rásť, to je Váš život, to ste Vy. A život sú aj deti a deti Vaše dielo.“ Dňa 15. júna 2018 oslávili 50. výročie svojej svadby naši spoluobčania, manželia p. Anton Jančo a Emília Jančová, rod. Hošková.

Narodili sa v roku 2017

Narodili sa v roku 2017

Dátum: 5. 1. 2018

22.1.2017 – Matúš Sloviak, rodičia Bc. Monika Sloviaková, rod. Banetková a Vladimír Sloviak,Makov 322 10.2.2017 – Šimon Knižka, rodičia Katarína Knižková, rod. Dorociaková a Štefan Knižka, Makov 167 17.2.2017 – Tobias Antálek, rodičia Ing. Veronika Židziková a Miroslav Antálek, Makov 249

Uzavretie manželstva v Makove v roku 2017

Uzavretie manželstva v Makove v roku 2017

Dátum: 5. 1. 2018

27.5.2017 – Jozef Kmecík, Veľké Rovné a Zuzana Labajová, Veľké Rovné 10.6.2017 - František Putorík, Bratislava a Martina Bugalová, Bratislava 17.6.2017 – Peter Banetka, Makov 322 a Jana Chovanečková, Vysoká nad Kysucou 15.7.2017 – Štefan Knižka, Makov 167 a Katarína Kopečková, Makov 167 3.8.2017 – Vladimír Babiš, Bratislava a Gabriela Exnerová, Bratislava

Slávnostné uvítanie detí do života

Slávnostné uvítanie detí do života

Dátum: 16. 10. 2017

Slávnostné chvíle z príležitosti uvítania detí do života zažili rodičia spolu so svojimi ratolesťami 9. októbra 2017 v obradnej sieni Obecného úradu v Makove. Starostovi obce, Martinovi Pavlíkovi, boli matrikárkou predstavené deti, ktoré sa narodili za posledný rok a majú trvalý pobyt v obci.

Jubileum zlatého sobáša

Jubileum zlatého sobáša

Dátum: 29. 9. 2017

„Jar, leto, jeseň, zima, koľkokrát sa pominú, aby človek uvidel svoje dielo ucelené. Potom už ostáva len jeseň života, s jej krásami a plodmi. S rekapituláciou toho, čo bolo. Je zúročením a oslavou pracovitých rúk a múdrosti striebra vo vlasoch.“ Dňa 16. septembra oslávili 50. výročie svojej svadbynaši spoluobčania, manželia p. Ján Gajdoš a Anna Gajdošová,rod. Hošková, bytom Makov-Kopanice 278.

50. výročie sobáša – manželia Dybaloví

50. výročie sobáša – manželia Dybaloví

Dátum: 5. 9. 2017

„Keď rátate údery, čo odbíjajú čas, keď celkom bez lístia vidíte malé stromy rásť, to je Váš život, to ste Vy. A život sú aj deti a deti Vaše dielo.“ Dňa 12. augusta 2017 oslávili 50. výročie svojej svadby naši spoluobčania,manželia p. Ondrej Dybala a Anna Dybalová, rod. Kamenárová,bytom Makov – Čierne 176.

Pripomenutie 73. výročia SNP

Pripomenutie 73. výročia SNP

Dátum: 31. 8. 2017

V uplynulých dňoch sme si opäť pripomenuli významný medzník v dejinách našej novodobej histórie - Slovenské národné povstanie.Obec Makov už tradične, v spolupráci so ŽSK, Okresným úradom Čadca a SZPB pripravili pietny spomienkový akt. Uskutočnil sa dňa 28. augusta 2017 pri Pamätníku 1. čs. brigády J. Žišku pri Valašskom šenku, kde zúčastnení položili vence a kvety a vzdali hold všetkým, ktorí za našu slobodnú budúcnosť položili svoje životy.

Blahoželanie k jubileu Rudolfovi Roškovi

Blahoželanie k jubileu Rudolfovi Roškovi

Dátum: 24. 8. 2017

Jar, leto, jeseň, zima, koľkokrát sa pominú, aby človek uvidel svoje dielo ucelené. Potom už ostáva len jeseň života, s jej krásami a plodmi. S rekapituláciou toho, čo bolo. Je zúročením a oslavou pracovitých rúk a múdrosti striebra vo vlasoch.

Pripomenutie Semetešskej tragédie

Pripomenutie Semetešskej tragédie

Dátum: 24. 4. 2017

V nedeľu 23.4.2017 sa konala vo Vysokej nad Kysucou v miestnej časti Semeteš pietna spomienka pri príležitosti 72.výročia tragickej udalosti, tzv.“Semetešskej tragédie“, ktorá sa odohrala na sklonku II.svetovej vojny 20.apríla 1945.Práve pred 72 rokmi „vlasovci“ nemilosrdne zavraždili 21 nevinných ľudí. Boli medzi nimi aj šestnásťroční chlapci. Okrem predstaviteľov miestnej samosprávy vo Vysokej nad Kysucou na čele so starostom Vysokej n.Kysucou p.Antonom Varechom, príbuzných obetí, členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov sa tejto spomienky zúčastnili aj primátor Turzovky p.Ľubomír Golis a starosta Makova p.Martin Pavlík.

Životné jubileum 90 rokov pani Emílie Papajovej

Životné jubileum 90 rokov pani Emílie Papajovej

Dátum: 16. 4. 2017

Kým je človek mladý, má tisíc rôznych prianí od života. Ako rôčky postupne pribúdajú, niektoré priania sa človeku plnia, ale väčšina z nich sa stráca spolu s prežitými rokmi.Jedno však zostáva stále: zdravie. A práve najviac zdravia poprial vo veľkonočnú nedeľu na oslave v Dome kultúry Makov starosta obce, Martin Pavlík pani Emílii Papajovej, rod. Matejovej, bytom Makov – Potok 66 pri príležitosti 90. výročia jej narodenia.

Najstaršia Makovčanka oslávila 98. narodeniny.

Najstaršia Makovčanka oslávila 98. narodeniny.

Dátum: 24. 1. 2017

Stará ľudová múdrosť hovorí, že roky sa zastaviť nedajú, čo akoby sme chceli. Utekajú a ani nezbadáme a mladosť je už dávno preč. Človek musí počas života prejsť rôznymi cestami. Najprv sa narodí, prejde etapou detstva, dospievania, rozkvetu mladosti až do štádia staroby. Toto všetko už prežila naša spoluobčianka p. Ľudmila Lučanová z Makova, časť Čierne č. 66, ktorá sa dňa 16. januára 2017 dožila krásnych 98. narodenín.

Makovská škola obdarovala svoju obec.

Makovská škola obdarovala svoju obec.

Dátum: 14. 12. 2016

Štedré Vianoce s makovskou školou Na pôde ZŠ s MŠ Makov sa v rámci záujmového vzdelávania v CVČ zrodila zaujímavá myšlienka - pripraviť obci Makov pri príležitosti 120. výročia konštituovania samostatnej obce Makov (2015) a 400. výročia prvej písomnej zmienky o Makove (2016) dva darčeky – obraz a spevník.

Novembrová makovská kvapka krvi

Novembrová makovská kvapka krvi

Dátum: 21. 11. 2016

Krv je jedinečná tekutina, ktorú nie je možné ničím nahradiť. Jediným a výlučným zdrojom tejto tekutiny je darca krvi. V piatok 18.11.2016 darovali túto vzácnosť tým, ktorí ju potrebujú aj naši makovskí darcovia : Martin Pavlík, Ľubica Pavlíková, Pavol Ježík, Mária Kminková, Júlia Marčišová, Miška Zajacová a Veronika Šupčíková. Týmto im vyjadrujeme veľkú vďaku a uznanie.

Päťdesiate výročie svadby manželov Dičkových

Päťdesiate výročie svadby manželov Dičkových

Dátum: 11. 11. 2016

„Človek človeku časom by mal byť, v ktorom sa dočká všetkého, čo si prial. Človek človeku srdcom by mal byť, v ktorom toho nájde, koho miloval.“ Dňa 29. októbra slávili 50. výročie svojej svadby manželia pán Ján Dička a manželka Valéria, bytom Makov 190. Oslava zlatej svadby je významnou chvíľou, keď môžeme manželom, ktorí po spoločnom boku prežili pol storočia, zablahoželať.

Päťdesiate výročie svadby manželov Dičkových

Päťdesiate výročie svadby manželov Dičkových

Dátum: 31. 10. 2016

„Človek človeku časom by mal byť, v ktorom sa dočká všetkého, čo si prial. Človek človeku srdcom by mal byť, v ktorom toho nájde, koho miloval.“ Dňa 29. októbra 2016 oslávili 50. výročie svojej svadby manželia pán Ján Dička a manželka Valéria, bytom Makov 190.Oslava zlatej svadby je významnou chvíľou, keď môžeme manželom, ktorí po spoločnom boku prežili pol storočia, zablahoželať.

Spomienková oslava 72. výročia SNP

Spomienková oslava 72. výročia SNP

Dátum: 31. 8. 2016

Dňa 25. augusta 2016 sa pri pamätníku 1. čsl. partizánskej brigády J. Žižku v Makove konali spomienkové oslavy 72. výročia Slovenského národného povstania, ktoré spoluorganizovali Obec Makov, Žilinský samosprávny kraj, Okresný úrad Čadca, Slovenský zväz protifašistických bojovníko a Oblastný výbor Žilina – Región Kysuce.

Významné jubileum manželov Moravčíkových

Významné jubileum manželov Moravčíkových

Dátum: 3. 5. 2016

Manželský zväzok sa uzatvára s cieľom zostať spolu po celý život a svoje pozemské bytie prežívať spoločne v dobrých aj zlých časoch. Ale zďaleka nie všetkým párom je dovolené osláviť aspoň zlatú svadbu, nieto diamantovú. Toto šťastie majú p. Jozef Moravčík a manželka Zdenka, rod. Holáčiková, bytom Makov 331, ktorí v týchto dňoch oslavujú 60. výročie svojej svadby.

Päťdesiate výročie svadby manželov Polákových

Päťdesiate výročie svadby manželov Polákových

Dátum: 23. 2. 2016

„ Keď rátate údery, čo odbíjajú čas, Keď celkom bez lístia vidíte malé stromy rásť, To je Váš život, to ste Vy. A život sú aj deti a deti Vaše dielo.“ O zlate sa zvykne hovoriť, že je najvzácnejším kovom. Zlaté šperky považujeme za skvosty a osobitne si ich chránime. Prežiť v manželskom zväzku 50 rokov, je nielen krásnym vzájomným darom dvoch milujúcich sa ľudí. Je to zároveň vyjadrenie úžasnej zodpovednosti k hodnotám života a rodiny.

Životné jubileum 90 rokov pána Viktora Kubinca

Životné jubileum 90 rokov pána Viktora Kubinca

Dátum: 19. 11. 2015

Kým je človek mladý, má tisíc rôznych prianí od života. Ako rôčky postupne pribúdajú, niektoré priania sa človeku plnia, ale väčšina z nich sa stráca spolu s prežitými rokmi.Jedno však zostáva stále: zdravie. A práve najviac zdravia poprial dňa 12.11.2015 starosta obce, Martin Pavlík pánovi Viktorovi Kubincovi, bytom Makov 188 pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia. S prianím mnohých ďalších spokojných rokov života sa k starostovi pridala i matrikárka Iveta Chromíková.

Uvítanie detí do života v roku 2015

Uvítanie detí do života v roku 2015

Dátum: 4. 11. 2015

Keď sa domov naplní zvonením hrkálok a rozvonia bábätkom, je to to najkrajšie a najmilšie, čo môže do rodiny vstúpiť...Každé narodenie dieťaťa je malý zázrak, každé dieťatko je stelesnením krásy, čistoty a nevinnosti, je pokračovaním nášho života. V piatok 18. septembra 2015 sa v obradnej miestnosti OÚ v Makove konala slávnosť uvítania detí do života.

Makovská kvapka krvi

Makovská kvapka krvi

Dátum: 7. 10. 2015

Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Aj na Makove sa 29.septembra 2015 našli dobrovoľný darcovia. Povzbudení múdrymi radami dlhoročných darcov a s podporou Oú na čele so starostom pánom M. Pavlíkom.

Spomienka na SNP

Spomienka na SNP

Dátum: 4. 9. 2015

V uplynulých dňoch sme si opäť pripomenuli významný medzník v dejinách našej novodobej histórie - Slovenské národné povstanie. Obec Makov už tradične, v spolupráci so ŽSK, Okresným úradom Čadca a SZPB pripravili pietny spomienkový akt. Uskutočnil sa dňa 27. augusta 2015 pri Pamätníku 1. čs. brigády J. Žišku pri Valašskom šenku.,

Päťdesiate výročie svadby manželov Kuderavých

Päťdesiate výročie svadby manželov Kuderavých

Dátum: 28. 8. 2015

„Jar, leto, jeseň, zima, koľkokrát sa pominú,aby človek uvidel svoje dielo ucelené. Potom už ostáva len jeseň života,s jej krásami a plodmi. S rekapituláciou toho, čo bolo. Je zúročením a oslavou pracovitých rúk a múdrosti striebra vo vlasoch.“

Jubileum - 90. rokov pani Sojčákovej

Jubileum - 90. rokov pani Sojčákovej

Dátum: 27. 5. 2015

„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok, človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa slov, keď ponára sa v rozhovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi.“

Päťdesiate výročie svadby manželov Mrkvových

Päťdesiate výročie svadby manželov Mrkvových

Dátum: 27. 5. 2015

Príde čas, keď zo zrkadla vlasy vyskočia nám – strieborné. Pochopíme mlčky: už sa prehol deň... Čas je čas a s časom nie sú špásy. Čas nezastane ani v pľušti, v nečase, ani čas nemáva času nadostač. Čas je, pravda, krajší, ak je nebo belasé, ak šteklenie slnka cíti ráno spáč.“ Všeličo môže človek v živote zastaviť, ale čo nikdy nezastaví, je čas.V mesiaci apríl 2015 slávili päťdesiate výročie svojej svadby manželia: p. Jozef Mrkva a manželka Veronika, bytom Makov 253.Pri tomto jubileu „zlatej svadby“ manželov navštívili a k ich výročiu zablahoželali v mene Obce Makov p. Martin Pavlík, starosta obce s matrikárkou, Ivetou Chromíkovou.Každé jubileum má svoje čaro a pri každom sa vyslovujú rôzne želania. Manželom želáme, aby v dobrom zdraví, láske, porozumení prežili ešte veľa spoločných rokov, aby ešte dlhé roky zbierali plody svojej práce obklopení láskou svojich najbližších.

Päťdesiate výročie svadby manželov Mrkvových

Päťdesiate výročie svadby manželov Mrkvových

Dátum: 24. 4. 2015

"Príde čas, keď zo zrkadla vlasy vyskočia nám – strieborné. Pochopíme mlčky: už sa prehol deň... Čas je čas a s časom nie sú špásy. Čas nezastane ani v pľušti, v nečase, ani čas nemáva času nadostač. Čas je, pravda, krajší, ak je nebo belasé, ak šteklenie slnka cíti ráno spáč.“

Blahoželanie k jubileu 90. rokov života pánovi Židekovi

Blahoželanie k jubileu 90. rokov života pánovi Židekovi

Dátum: 25. 3. 2015

„Striebro vlasov je veľký poklad, striebro vlasov je múdrosti doklad,striebro vlasov každý z nás si váži, striebro Vašich vlasov láska najbližších stráži.“ Život je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti aj bežné starosti. Z času na čas však príde v živote každého človeka deň, ktorý je niečím výnimočný, je dôležitý.

Život v obci

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10
1
11
12
1
13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, streda 21. 2. 2024
dážď so snehom 6 °C 2 °C
štvrtok 22. 2. zamračené 7/2 °C
piatok 23. 2. mierny dážď 6/5 °C
sobota 24. 2. slabý dážď 8/5 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga