Menu
Obec Makov
ObecMakov

Erb a symbolika obce

Z histórie erbu obce

Výpis z kroniky

ob_znakPočas storočnej existencie samostatnej obce sa zo strany jej samosprávnych orgánov uskutočnili viaceré pokusy o prijatie vlastného znaku. Toto úsilie bolo úspešne zavŕšené pri príležitosti významného jubilea. V roku 1994 bola v spolupráci s Kysuckým múzeom v Čadci, ako odbornou vedecko-výskumnou a kultúrno-výchovnou organizáciou pre región Kysuce vyhlásená pre deti a občanov verejná súťaž o najlepší návrh symbolu obce.

Účastníci súťaže boli oboznámení so základnými kritériami a zásadami, ktoré má znak obce spĺňať. Tieto boli totožné s požiadavkami, ktoré má heraldická komisia pre tvorbu znakov a erbov. Podmienkou prijatia návrhov bola povinnosť rešpektovať historické, prírodné aj spoločensko-kultúrne súvislosti, viažuce sa k obci. Komisia zložená zo starostu obce, poslancov obecného zastupiteľstva s pracovníkov Kysuckého múzea posúdila spolu 217 návrhov od 185 -tich autorov. Komisia konštatovala, že počet účastníkov možno hodnotiť ako miestne referendum k danej problematike. Množstvu návrhov zodpovedala aj pestrosť ich obsahovo - formálneho stvárnenia. Najčastejšie sa opakujúcimi motívmi bola symbolika viažuca sa k skutočnostiam, že v obci

  • pramení rieka Kysuca,
  •  rieka Kysuca má 4 rovnocenné prítoky, prameniace v štyroch častiach obce (Kopanice, Čierne, Potok, Trojačka),
  • rastie jeden z najstarších exemplárov brestu hrabolistého Ulmus karpinifolia v strednej Európe (500 - 600 ročný),
  • obec je hraničnou obcou s ČR,
  • obyvatelia obce boli úzko spojení s prírodou a pripútaní k pôde ako mnohokrát jedinému zdroju obživy.

Rešpektujúc motívy prevládajúce vo väščine návrhov, sktorými sa komisia stotožnila, bol vybraný návrh s motívom rieky Kysuce a historicky pamiatkovo chráneného stromu. Obecné zastupiteľstvo na návrh komisie doporučilo akademického sochára Milana Greguša - rodáka z obce Makov - aby spracoval uvedené motívy do výtvarného návrhu. Milan Greguš predložil návrh znaku obce, ktorý po všetkých stránkach zodpovedá stanoveným kritériám a zásadám.

Obecné zastupiteľstvo na svojom mimoriadnom zasadaní 23. marca 1995 návrh prijalo  a o jeho odsúhlasenie požiadalo Heraldickú komisiu Ministerstva vnútra SR, ktorá návrh posúdila a 10. apríla 1995 schválila.

ERB obce je v modrom štíte mohutný zlatý listnantý strom - brest hrabolistý Ulmus carpinifofia, jeden z najstarších exemplárov v strednej Európe (asi 500 rokov).

Brest je symbolom mohutnosti, sily, je symbolom rieky Kysuce, ale aj samotného života.

Štyri  korene symbolizujú štyri časti obce, z ktorých obec pozostáva. Štyri mohutné konáre zasa symbolizujú štyri rovnocenné prítoky rieky Kysuce, ktoré pritekajú z týchto osád.

Heraldický register Slovenska

makov01Heraldický register Slovenska vedený na Ministerstve vnútra SR – Odbore archívov a registratúr, podľa zákona č. 575/2001 Z. z. organizácií činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy, podľa Vnútorného pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR Heraldickom registri Slovenskej republiky, ako aj podľa štatútu Heraldickej komisie MV SR, berúc do úvahy, že erbová tvorba je neodmysliteľnou súčasťou európskeho kultúrneho dedičstva.

Na Slovensku má dávne tradície, ktoré sú hodné pestovania aj v súčasnosti, uvedomujúc si, že odkaz našej mestskej a obecnej heraldiky je príkladom i príkazom, aby heraldická tvorba nepatrila len minulosti, ale ostala súčasťou kvality života a identity miest a obcí a ich obyvateľov, týmto pozdravuje všetkých, ktorí budú čítať túto erbovú listinu predstavujúcu slávnostné potvrdenie o zapísaní erbu do Heraldického registra Slovenskej republiky a oznamuje im nasledovné:Heraldický register Slovenskej republiky sa oboznámil so žiadosťou Obecného úradu v Makove o vystavenie erbovej listiny pre obec Makov. Heraldický register SR zobral na vedomie, že Heraldická komisia MV SR kladne posúdila návrh erbu obce Makov, nakreslený pánom Milanom Gregušom a dňa 10. apríla 1995 ho odporučila na prijatie obecným zastupiteľstvom a na zapísanie do Heraldického registra SR v tejto podobe: v modrom štíte mohutný zlatý prirodzený strom a koreňmi.

Heraldický register posúdil žiadosť obce o vystavenie erbovej listiny a po konzultácii s pánom Petrom Kartousom, generálnym štátnym radcom, riaditeľom Odboru archívov a registratúr MV SR a predsedom Heraldickej komisie MV SR, v jeho prítomnosti, ako aj v prítomnosti členov komisie konštatoval, že erb rešpektuje všetky po stáročia zachované heraldické pravidlá erbovej tvorby. Erb obce Makov, posúdený a odporúčaný Heraldickou komisiou, opísaný v tejto listine a farebne vyobrazený v jej strede, je zapísaný v Heraldickom registri SR pod signatúrou M-40/1995.

Tento erb, či už farebnej, čiernobielej alebo inej podobe obec Makov môže používať najmä vo svojej obecnej pečati, a tiež – rešpektujúc staré heraldické zvyklosti – na označenie svojho majetku, hnuteľného a nehnuteľného, ako aj pri všetkých na to vhodných príležitostiach. Ak by však ktokoľvek iný privlastnil rovnaký erb, ako ten, na ktorý je tu opísaný a vyobrazený, má byť podľa starého erbového práva vystavený posmechu a opovrhnutiu. Dané v Bratislave rukami pána Ladislava Vrteľa, hlavného štátneho radcu pre heraldickú tvorbu a akademika Medzinárodnej heraldickej akadémie a spečatené pečaťou Heraldického registra SR dňa 12. apríla 2006.

Vlajka obce

obecná vlajkaVLAJKA  obce pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, modrej, žltej a modrej. Vlajka je ukončená tromi cípmi.

Obec

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30
1
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

celoročný kalendár podujatí 2024

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, streda 29. 5. 2024
zamračené 20 °C 12 °C
štvrtok 30. 5. slabý dážď 21/11 °C
piatok 31. 5. slabý dážď 22/11 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 16/9 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga