Menu
Obec Makov
ObecMakov

Poskytnutie informácií

Podmienky poskytovania informácií

Za aplikáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov je zodpovedná Ing. Lenka Kovalíková.

 

Subjektom zodpovedným za správnosť poskytovaných informácií sú organizačné útvary obce a to podľa zamerania ich činnosti a podľa druhu vyžadovanej informácie.

 

Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje (napr. písomne, e-mailom, telefonicky, www.slovensko.sk).

 

Žiadosť sa podáva:

  • ústne
  • telefonicky na číslo: +421 0904 390 120
  • osobne: v kanceláriách Obecného úradu Makov v pracovných dňoch počas úradných hodín
  • poštou na adresu: Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov
  • e-mailom:  makov@makov.sk

 

Žiadosti o sprístupnenie informácií sa vybavujú bezodkladne, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
 

Zo závažných dôvodov  stanovených zákonom môže byť táto lehota  predĺžená najviac o 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

 

Ak obec nemá požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do 5 dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii. Ak organizačný útvar obce nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácie hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

 

Proti rozhodnutiu možno podať rozklad v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia  alebo márneho uplynutia lehoty na  rozhodnutie žiadosti. Rozklad sa podáva starostovi obce ako povinnej osobe. Starosta obce o rozklade do 15 dní od doručenia rozkladu obci.​​​

Úrad

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
1

celoročný kalendár podujatí 2024

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
jasná obloha 23 °C 12 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 22/12 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 28/11 °C
streda 26. 6. slabý dážď 27/16 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga