Menu

0905 731 647

0905 731 647

RSS
Obec Makov
ObecMakov

PRIJATÉ

VZN prijaté v roku 2023

VZN č.1-2023 o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ Makov

VZN č.1-2023 o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ Makov
VZN č.1-2023 o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠ s MŠ Makov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 128,59 kB
Vložené: 28. 2. 2023

VZN č.2-2023 o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie vo VŠJ Makov

VZN č.2-2023 o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie vo VŠJ Makov
VZN č.2-2023 o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie vo VŠJ Makov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,47 kB
Vložené: 28. 2. 2023

VZN č.3-2023 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

VZN č.3-2023 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni
VZN č.3-2023 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 122,41 kB
Vložené: 28. 2. 2023

VZN č.5-2023 o financovaní origináln. kompetencií Obce Makov na úseku školstva

VZN č.5-2023 o financovaní origináln. kompetencií Obce Makov na úseku školstva
VZN č.5-2023 o financovaní origináln. kompetencií Obce Makov na úseku školstva.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,09 kB
Vložené: 28. 2. 2023

VZN č.4-2023 o poskytovaní sociálnych služieb v CSS

VZN č.4-2023 o poskytovaní sociálnych služieb v CSS
VZN č.4-2023 o poskytovaní sociálnych služieb v CSS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,86 kB
Vložené: 28. 2. 2023

VZN prijaté v roku 2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 1/2022 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva

VZN č.1-2022 o financovaní origináln. kompetencií v školstve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 233,86 kB
Vložené: 24. 2. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č.2/2022 o používaní miestnych ciest v katastrálnom území obce Makov

VZN č.2-2022 o používaní MK k.ú. Makov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,01 kB
Vložené: 24. 2. 2022

VZN č.3-2022 o poskytovaní sociálnych služieb CSS Makov 62

ZN č.3-2022 o poskytovaní sociálnych služieb CSS Makov 62
VZN č.3-2022 o poskytovaní SS v Centre sociálnych služieb Makov 62.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,67 kB
Vložené: 23. 6. 2022

VZN č. 4-2022 o miestnom poplatku za KO a DSO

VZN č. 4-2022 o miestnom poplatku za KO a DSO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 118,02 kB
Vložené: 13. 12. 2022

VZN č.5-2022 o miestnom poplatku za rozvoj

VZN č.5-2022 o miestnom poplatku za rozvoj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 106,45 kB
Vložené: 13. 12. 2022

VZN prijaté v roku 2021

VZN č. 1/2021 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva

VZN_č.1-2021_o_financovaní_origináln._kompetencií_v_školstve.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 172,61 kB
Vložené: 24. 2. 2021

VZN č.2/2021 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Makov

VZN_2_otváracie_hodiny_2021_-_bez_hlavičky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 179,18 kB
Vložené: 17. 12. 2021

VZN č.3/2021 o nakladaní s odpadmi na území obce Makov

VZN_3_o_nakladaní_s_odpadmi_2021_-_bez_vrchnej_hlavičky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 240,86 kB
Vložené: 17. 12. 2021

Vzn č.4/2021 o miestnom poplatku v Obci Makov

VZN_4_o_miestnom_poplatku_2021_-_bez_hlavičky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 114,32 kB
Vložené: 17. 12. 2021

VZN č.5/2021 o nájme nebytových priestorov a inventárneho majetku vo vlastníctve Obce Makov

VZN_č.5-2021-_nájom_nebytových_priestorov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,79 kB
Vložené: 9. 12. 2021

VZN prijaté v roku 2020

VZN č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva
VZN_č.1-2020_o_financovaní_origináln._kompetencií_v_školstve-na_web_003.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,11 kB
Vložené: 12. 2. 2020

VZN_č.2-2020, o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 3/2017.
VZN_č.2-2020_o_poskyt._soc.služby_v_jedálni.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 138,98 kB
Vložené: 12. 2. 2020

VZN prijaté v roku 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makove č. 10/2019 o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov

VZN_č.10-2019-na_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 123,05 kB
Vložené: 4. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makove č. 9/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby

týmto sa ruší VZN č. 10/2018
VZN_č.9-2019_-_na_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 183,84 kB
Vložené: 4. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makove č. 8/2019 poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 62

týmto sa ruší VZN č. 4/2019
VZN_č.8-2019_-_na_web__opr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,05 kB
Vložené: 4. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makove č. 7/2019 o nakladaní s odpadmi na území obce Makov

týmto sa ruší VZN č. 7/2017
VZN_7_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 243,76 kB
Vložené: 4. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 6/2019 o miestnom poplatku v Obci Makov

týmto sa ruší VZN č. 8/2017
VZN_6_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,33 kB
Vložené: 4. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 5/2019 o miestnych daniach v Obci Makov

týmto sa ruší VZN č. 9/2017
VZN_č.5-2019_-_na_web_opr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 250,96 kB
Vložené: 4. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 62

VZN_č.4-2019_o_poskyt.soc.služby_v_ZPS.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 290,55 kB
Vložené: 4. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 3/2019 o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Makov 264

týmto sa ruší VZN č. 2/2019
VZN_mesacne_prispevky_2019_schvaleny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 148,85 kB
Vložené: 4. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 2/2019 o mesačných príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školou, Makov 264

týmto sa ruší VZN č. 5/2017
VZN_č_2-2019_o_mesacn__príspevkoch_v_ZŚ_s_MŚ_1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,87 kB
Vložené: 4. 12. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva

týmto sa ruší VZN č. 1/2018
VZN_č_1-2019_o_financovaní_originaln__kompetencií_vZŚ_s_MŚ_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,36 kB
Vložené: 4. 12. 2019

VZN prijaté v roku 2018

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 1/2018 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva

Zrušené - nahradené VZN 1/2019
VZN_č__1-2018_o_financovaní_originalnych_kompetencii_O.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,46 kB
Vložené: 9. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 2/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby

Zrušené - nahradené VZN 10/2018
VZN_č__2-2018_o_poskytovaní_opatrovateľskej_služby_doc_O.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,43 kB
Vložené: 9. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 3/2018 o poskytovaní prepravnej služby

VZN_č__3-2018_o_poskytovaní_prepravnej_služby_0.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,4 kB
Vložené: 9. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 4/2018 o poskytovaní sociálnej služby v útulku

VZN_č__4_-_2018__o_poskytovaní_sociálnej_služby_v_útulkuO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 177,85 kB
Vložené: 9. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 6/2018 o zrušení Všeobecne záväzného nariadenia Obce Makov č. 10/2015 o umiestňovaní volebných plagátov v obci Makov

VZNč__6_-_2018_o_zrušení_VZN_č_10-2015_Opdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,64 kB
Vložené: 9. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie Obce makov č. 10/2018 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN_č__10_o_poskyt_opatrov_služby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,01 kB
Vložené: 9. 1. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č. 9/2018 ktorým saschvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Makov

VZN_č_9-na_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 304,42 kB
Vložené: 9. 1. 2019

VZN prijaté v roku 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 12/2017 o záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu obce Makov

VZN_č_12-2017_o_zmene_a_doplnku_č__3_ÚPN_obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 299,41 kB
Vložené: 29. 3. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 9/2017 o miestnych daniach v Obci Makov

VZN_č_9-2017_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,25 kB
Vložené: 29. 3. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 8/2017 o miestnom poplatku v Obci Makov

VZN_č_8-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 214,03 kB
Vložené: 29. 3. 2017

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MAKOV č. 4/2017 o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 62

VZN_č_4-2017_.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 323,04 kB
Vložené: 29. 3. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 3/2017 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni

VZN__3-2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,53 kB
Vložené: 29. 3. 2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Makov č.1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva

Zrušené - nahradené VZN Obce Makov č. 1/2018 zo dňa 28.2.2018
vzn1_2017mszs.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 239,09 kB
Vložené: 29. 3. 2017

VZN prijaté v roku 2016

Všobecne záväzne nariadenie Obce Makov na úseku školstva č.4/2016 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva

ZRUŠENÉ- nahradené VZN Obce Makov č.1/2017 dňa 22.2.2017
4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,43 kB
Vložené: 29. 6. 2016

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 3/2016o nakladaní s odpadom v obci Makov

ZRUŚENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 7/2017 dňa 6.12.2017
3.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,27 kB
Vložené: 29. 6. 2016

VZN prijaté v roku 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 10/2015o umiestňovaní volebných plagátov v obci Makov

ZRUŠENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 6/2018 zo dňa 3.4.2018
vzn10_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,05 kB
Vložené: 26. 11. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 9/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 62

ZRUŠENÉ- nahradené VZN Obce Makov č.6/2016 dňa 14.12.2016
vzn9_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280 kB
Vložené: 26. 11. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov číslo 8/2015 o pravidlách určovania poradia uchádzačov o nájomné byty Obce Makov a pravidlá ich prenajímania (Pravidlá prenajímania nájomných bytov)

ZRUŚENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 6/2017 dňa 6.12.2017
vzn8_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 415,17 kB
Vložené: 26. 11. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov Makov č. 7/2015o miestnom poplatku v Obci Makov

ZRUŚENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 8/2017 dňa 6.12.2017
vzn7_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,27 kB
Vložené: 26. 11. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makovč. 6/2015 o miestnych daniach v Obci Makov

ZRUŚENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 9/2017 dňa 6.12.2017
vzn6_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 297,18 kB
Vložené: 26. 11. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 5/2015 o poskytovaní sociálnych služieb v ZPS Makov č. 62 o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 62

ZRUŠENÉ- nahradené VZN Obce Makov č.9/2015 dňa 2.12.2015
vzn5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 274,33 kB
Vložené: 26. 11. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 4/2015

ZRUŠENÉ- nahradené VZN Obce Makov č. 5/2017 dňa 6.12.2017
vzn4_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 291,43 kB
Vložené: 26. 11. 2015

Všeobecné záväzné nariadenie Obce Makov č. 2/2015 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva

ZRUŠENÉ- nahradené VZN Obce Makov č.4/2016 dňa 16.6.2016
vzn_2-2015financorgkompzsms.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 270,23 kB
Vložené: 26. 11. 2015

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 1 /2015 o poskytovaní sociálnej služby v jedálni.

vzn1_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,61 kB
Vložené: 26. 11. 2015

VZN prijaté v roku 2014

Platné VZN

VZN 21/2008 o poskytovaní opatrovateľskej služby

ZRUŠENÉ - nahradené VZN Ocbce Makov č.2/2018 z 28.2.2018
vzn21_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,85 kB
Vložené: 1. 4. 2015

VN 15/2008 o príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov MŠ Makov, rozp. org.

vzn15_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 198,68 kB
Vložené: 1. 4. 2015

VZN 13/2008 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

ZRUŚENÉ - nahradené VZN Obce Makov č. 10/2017 dňa 6.12.2017
vzn13_2008.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 203,08 kB
Vložené: 1. 4. 2015

VZN č. 10/2008 Zásady financovania humannej činnosti darcov krvi

darcoviakrvi1008.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 40,5 kB
Vložené: 1. 4. 2015

VZN 8/2008 o podmienkach poskytovania dotáciíprávnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom

vzn808.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 71 kB
Vložené: 1. 4. 2015

VZN 5/2008 o udržiavaní čistoty a o údržbe verejnej zelene

vzn508.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 78 kB
Vložené: 1. 4. 2015

VZN 16/2007 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností

Zrušené dňa 22.10.2012 vydaním Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce Makov.
vznstaznosti.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 99,5 kB
Vložené: 1. 4. 2015

VZN 8/2007 o zneškodňovaní žúmp na území obce MakovVZN 8/2007 o zneškodňovaní žúmp na území obce Makov

ZRUŠENÉ- nahradené VZN Obce Makov č. 3/2015 dňa 15.4.2015
vznzumpy.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 62 kB
Vložené: 1. 4. 2015

Ostatné

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Makov

zasady_nakladanie__zverejnene.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 460,44 kB
Vložené: 2. 10. 2014

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 2 /2013

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 2 2013 o poskytovaní sociálnych služieb v Zariadení pre seniorov Makov č. 62.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,15 kB
Vložené: 13. 11. 2013

Územný plán obce Makov k VZN 3/2006

uprava.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 1,35 MB
Vložené: 24. 9. 2008

Doplnok č. 1 Územného plánuObce Makov

dodatok1.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 49 kB
Vložené: 7. 3. 2008

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Obce Makov

dotaznikphsr.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 85,06 kB
Vložené: 14. 1. 2008

VZN 16/2007 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností

VZN o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupepri vybavovaní petícií v podmienkach Obce Makov Všeobecne záväzné nariadenie č. 16/2007 o postupe pri prijímaní, evidovaní, vybavovaní a kontrole vybavovania sťažností fyzických a právnických osôb a postupe pri vybavovaní petícií v podmienkach Obce Makov - bolo zrušené dňa 22.10.2012 vydaním Zásad vybavovania sťažností a petícií v podmienkach Obce Makov.
vznstaznosti (1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 99,5 kB
Vložené: 23. 10. 2007

VZN 8/2007 o zneškodňovaní žúmp na území obce Makov

vznzumpy (1).doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 62 kB
Vložené: 12. 7. 2007

Úrad

referendum

Výsledky volieb 2022

voľby 2022

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24
1
25 26
27 28 29 30 31 1 2

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, štvrtok 23. 3. 2023
zamračené 15 °C 6 °C
piatok 24. 3. slabý dážď 15/9 °C
sobota 25. 3. slabý dážď 11/5 °C
nedeľa 26. 3. slabý dážď 11/3 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga