Menu
Obec Makov
ObecMakov

Žiadosť o povolenie stavby na cintoríne v Obci Makov

V zmysle platného Prevádzkového poriadku pohrebiska
na území obce Makov hrobové miesto môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom miesta alebo k jej úprave je potrebný predchádzajúci súhlas správcu pohrebiska.

Čl. 17

Stavby

 1. Hrobové miesto môže nájomca upraviť spôsobom obvyklým na pohrebisku tak, aby nebol narušený estetický vzhľad pohrebiska. K zriadeniu stavby na prenajatom hrobovom miesta (napr. základy, obruba, hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie, spevnené plochy) alebo k jej úprave je potrebný predchádzajúci súhlas správcu pohrebiska.
 2. Pri realizácii stavby na prenajatom hrobovom mieste je nájomca povinný sa riadiť podmienkami stanovenými správcom pohrebiska, najmä pokiaľ ide o rozmery a tvar stavby a je povinný dodržať základné všeobecné podmienky z hľadiska ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.
 3. Nájomca je oprávnený zriadiť alebo zrekonštruovať stavbu na prenajatom hrobovom miesta na vlastné náklady, vrátane nákladov na odvoz vzniknutého odpadu, a to na základe predchádzajúceho písomného súhlasu správcu pohrebiska.
 4. Práce na pohrebisku, okrem bežnej údržby prenajatého hrobového miesta, možno vykonávať len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska. Stavebnými prácami sa na účely tohto prevádzkového poriadku rozumie osadenie, demontáž, oprava a rekonštrukcia pomníka a okolia hrobu.
 5. Osoby, ktoré na pohrebisku vykonávajú práce pre nájomcu hrobového miesta, sú povinné riadiť sa pokynmi prevádzkovateľa pohrebiska.
 6. Po ukončení prác je stavebník povinný na svoje náklady vyčistiť okolie hrobu a odstrániť prebytočný stavebný materiál. Stavebník zodpovedá za škody spôsobené na susedných hroboch a je povinný ich neodkladne odstrániť na vlastné náklady so súhlasom vlastníka dotknutého hrobu a správcu pohrebiska.
 7. Na prenajatých miestach oprávnené osoby, alebo osoby im blízke alebo iné osoby môžu vykonávať jednoduché práce potrebné na udržiavanie miesta a jeho skrášľovanie, vysádzanie a polievanie kvetín, čistenie okolia hrobu a pod.
 8. Vysádzať stromy a kry a umiestňovať lavičky možno na prenajatých miestach len s písomným súhlasom správcu cintorína. Správca ich môže odstrániť, ak narušujú prevádzku cintorína alebo starostlivosť o hrobové miesta.
 9. Nie je prípustné bez súhlasu správcu pohrebiska odpredávať alebo odstraňovať vybudované stavby.
 10. V prípade nedodržania podmienok súhlasu správcu pohrebiska je zhotoviteľ povinný odstrániť nevhodnú úpravu hrobu na svoje náklady, resp. tak vykoná Obec Makov na náklady zhotoviteľa.

 

 

Čl. 18

Rozmery hrobových miest

 1. Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov alebo ostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:
 1. 1-hrob – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu (napr. základy, obruba, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie, spevnené plochy nad úroveň zeme) sú šírka 1,10 m a dĺžka 2,5 m.
 2. 2-hrob – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu (napr. základy, obruba, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie, spevnené plochy nad úroveň zeme) sú šírka 2,10 m a dĺžka 2,50 m.
 3. 3-hrob – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu (napr. základy, obruba, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie, spevnené plochy nad úroveň zeme) sú šírka 3,00 m a dĺžka 2,50 m.
 4. 4-hrob – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu (napr. základy, obruba, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie, spevnené plochy nad úroveň zeme) sú šírka 4,00 m a dĺžka 2,50 m.
 5. 1-hrob detský (dieťa do 3 rokov) – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu (napr. základy, obruba, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie, spevnené plochy nad úroveň zeme) sú šírka 1,00 m a dĺžka 1,5 m.
 6. 1-hrob detský (dieťa nad 3 roky) – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu (napr. základy, obruba, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie, spevnené plochy nad úroveň zeme) sú šírka 1,10 m a dĺžka 2,5 m.
 7. 2-hrob detský (dieťa do 3 rokov) – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobu (napr. základy, obruba, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie, spevnené plochy nad úroveň zeme) sú šírka 1,10 m a dĺžka 2,5 m.
 8. 1-hrobka – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobky (napr. základy, obruba, hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie, spevnené plochy nad úroveň zeme) sú šírka 1,30 m a dĺžka 2,50 m, minimálne vnútorné rozmery hrobky sú šírka 1 m a dĺžka 2,20 m.
 9. 2-hrobka – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobky (napr. základy, obruba, hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie, spevnené plochy nad úroveň zeme) sú šírka 2,50 m a dĺžka 2,50 m, minimálne vnútorné rozmery hrobky sú šírka 2,20 m x dĺžka 2,20 m.
 10. 3-hrobka – maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva hrobky (napr. základy, obruba, hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie, spevnené plochy nad úroveň zeme) sú šírka 3,50 m a dĺžka 2,50 m, minimálne vnútorné rozmery hrobky sú šírka 3,20 m x dĺžka 2,20 m.
 1. Pri zmenách hrobov musia byť dodržané maximálne vonkajšie obrysové rozmery vrátane akéhokoľvek príslušenstva (napr. základy, obruba, hrobka, pomník, náhrobný kameň, náhrobná doska, oplotenie, spevnené plochy nad úroveň zeme) pri zachovaní minimálnych rozmerov uličiek medzi hrobovými mestami.
 2. Základy musia byť vykopané do nezamŕzajúcej hĺbky, musia byť najmenej dimenzované so zreteľom na únosnosť pôdy.
 3. Uličky – odstupy medzi jednotlivými hrobovými miestami musia byť najmenej 30 cm.

V prípade, že sa nedá tento rozmer dodržať (oprava/rekonštrukcia starého hrobového miesta), treba nechať maximálny možný odstup s tým, že keď sa bude opravovať/rekonštruovať susedné hrobové miesta, nájomca tohto hrobového miesta zmenší hrobové miesto tak, aby bola dodržaná ulička najmenej 30 cm.

 1. Vrstva hliny určená na pokrytie rakvy v hrobe musí byť najmenej 120 cm so zreteľom na úroveň okolia hrobu.
 2. Predné a zadné hrany rámov musia byť v jednej línii s prednými a zadnými hranami susedných rámov.
 3. Pri stavbe náhrobku musia jednotlivé kusy do seba zapadať.
 4. Na svahovitom teréne musí byť stavba a jej príslušenstvo rovnomerne odstupňované.

 

Žiadosť o povolenie stavby na cintoríne v Obci Makov (135.63 kB)

Prílohy

Žiadosť o povolenie stavby na cintoríne v Obci Makov.pdf

Žiadosť o povolenie stavby na cintoríne v Obci Makov.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 135,63 kB
Dátum vloženia: 27. 6. 2023 6:38
Dátum poslednej aktualizácie: 28. 6. 2023 15:13
Autor: Správca Webu

Úrad

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

celoročný kalendár podujatí 2024

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, utorok 23. 7. 2024
slabý dážď 25 °C 16 °C
streda 24. 7. mierny dážď 21/13 °C
štvrtok 25. 7. slabý dážď 21/12 °C
piatok 26. 7. jasná obloha 25/10 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga