Menu
Obec Makov
ObecMakov

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa, za automaty a za nevýherné hracie prístroje

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa, za automaty a za nevýherné hracie prístroje platné od 01.09.2023

Dňa 08. 12. 2022 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 2/2023 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
V čl. II predmetného zákona bola schválená novela zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Predmetom novely zákona o miestnych daniach bola úprava ustanovenia § 6 a 7 zákona o miestnych daniach. V § 6 ods. 1 písm. a) zákona o miestnych daniach sa medzi skupinu pozemkov orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady a trvalé trávnaté porasty zaradia aj ostatné plochy, ak sa využívajú na poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo alebo účel spojený s poľnohospodárstvom alebo lesným hospodárstvom. (Poznámka: ide ostatné plochy, ktoré sú v katastri nehnuteľnosti takto evidované s osobitným kódom využitia pozemku. Dôležitý je zápis v katastri nehnuteľnosti, nie skutočný účel využitia pozemku). Zároveň sa ustanovilo, že základom dane pre takéto ostatné plochy je hodnota pozemku bez porastov určená v prílohe č. 1 zákona o miestnych daniach pre ornú pôdu.
Schválená novela zákona o miestnych daniach vyvolala úpravu tlačiva priznania k miestnym daniam. Na základe predmetnej novely sa upravil vzor tlačiva priznania k miestnym daniam. Upravil sa druhý oddiel tlačiva – Daň z pozemkov. Zároveň sa upravila aj príloha k § 17 ods. 2 a 3, kde sa na už skôr prijatú novelu zákona o miestnych daniach (zákon č. 470/2021 Z. z.) doplnili medzi fakultatívne úľavy stavby a nebytové priestory využívané na šport. Ostatné oddiely tlačiva priznania sa nemenili.
Novela zákona o miestnych daniach nadobudla účinnosť 01. 09. 2023. K uvedenú dátumu v súlade s ustanovením § 99d ods. 4 zákona o miestnych daniach platí vzor tlačiva k miestnym daniam, ktorý je uverejnený na webovom sídle MF SR (https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/novy-podadresar/). Zároveň s novým vzorom tlačiva priznania k miestnym daniam je zverejnené aj poučenie na vyplnenie priznania k miestnym daniam (https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/vzory-tlaciv/poucenie-vyplnenie-priznania-k-miestnym-daniam-platne-od-1-9-2023/). Oznámenie o vydaní vzoru tlačiva priznania k miestnym daniam a poučenia na jeho vyplnenie je zverejnené vo Finančnom spravodajcovi ako príspevky č. 14 a 15 (https://www.mfsr.sk/sk/financie/financny-spravodajca/2023/).
Tlačivo priznania k miestnym daniam sa použije pri podávaní priznania alebo čiastkového priznania k týmto daniam u tých daňovníkov, ktorým daňová povinnosť vznikla najskôr 1. septembra 2023.

Prílohy

Priznanie k DZN, dani za psa, dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie_komplet_tlacivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,7 MB
Dátum vloženia: 27. 6. 2023 7:24
Dátum poslednej aktualizácie: 16. 1. 2024 7:42
Autor: Správca Webu

Úrad

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

celoročný kalendár podujatí 2024

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Zlepšenie zberu triedeného odpadu v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, utorok 23. 7. 2024
slabý dážď 25 °C 16 °C
streda 24. 7. mierny dážď 21/13 °C
štvrtok 25. 7. slabý dážď 21/12 °C
piatok 26. 7. jasná obloha 25/10 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga