Menu
Obec Makov
ObecMakov

Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu

Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službu

Vážení občania, Obec Makov na základe VZN Obce Makov č. 9/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby zabezpečuje Opatrovateľskú službu, ktorá je jednou z foriem sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu ale

Túto službu môže využiť občan s trvalým pobytom v Makove.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. 

Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať fyzickej osobe, a) ktorej sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba, b) ktorá je opatrovaná fyzickou osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, c) ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, d) ktorej je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
Opatrovateľská služba sa poskytuje prednostne v byte občana.
Súčasťou evidencie pri poskytovaní opatrovateľskej služby je aj počet hodín opatrovateľskej služby a úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby.
Obec ako poskytovateľ opatrovateľskej služby je povinná zverejňovať informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zabezpečovať ochranu osobných údajov.
Opatrovateľskú službu zabezpečuje obec prostredníctvom svojich zamestnancov, opatrovateliek a opatrovateľov, ktorí túto činnosť vykonávajú v zmysle zákonníka práce.
Obec dbá, aby túto službu vykonávali na plný pracovný úväzok realizáciou výkonu opatrovateľskej služby u viacerých opatrovaných.
Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa počtu hodín, ktoré zahŕňajú skutočný rozsah poskytovaných úkonov sebaobsluhy, úkonov starostlivosti o domácnosť, základné sociálne aktivity a dohľad.
Výška úhrady za poskytované úkony opatrovateľskej služby je stanovená podľa príjmu prijímateľa opatrovateľskej služby nasledovne: - na sumu 1,50 €/ 1 hodina pri príjme do 400 €, - na sumu 1,75 €/1 hodina pri príjme od 401 € do 500 €, - na sumu 2,00 €/1 hodina pri príjme nad 500 €.
Požiadavky na opatrovateľskú službu si občania uplatňujú v kancelárii Mgr. Stanislavy Kupšovej / ZPS Makov, alebo na tel. kontakte 0918 109 200

Dátum vloženia: 1. 10. 2020 11:11
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 1. 2022 11:14
Autor: Správca Webu

Obec

Voľby prezidenta SR 2024

logo

Voľby do Európskeho parlamentu 2024

EU

celoročný kalendár podujatí 2024

Kalendár podujatí

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
1
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Prihlásenie pre odber SMS správ

Munipolis

Terénna opatrovateľská služba v obci Makov

logo

Projekt Memoriál Pavla Bilíka, spoločné pripomenutie si histórie

Memoriál Pavla Bilíka, pripomenutie si histórie

„Zmena účelu využitia stavby z haly podrobnej kontroly č. 132 na Hasičskú zbrojnicu obce Makov“

PROJEKT

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, štvrtok 18. 4. 2024
dážď so snehom 7 °C 0 °C
piatok 19. 4. dážď so snehom 8/-1 °C
sobota 20. 4. dážď so snehom 5/1 °C
nedeľa 21. 4. slabé sneženie 2/0 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga