Menu
Obec Makov
ObecMakov

Zmena účelu užívania stavby

Zmena účelu užívania budovy

Ak chcete zmeniť účel užívania budovy potrebujete tiež kolaudačné rozhodnutie (napríklad ak chcete kancelárske priestory zmeniť na bytové jednotky, alebo hospodársku budovu na rodinný dom). V tomto prípade podajte na úrad žiadosť o zmenu užívania budovy.

 

Okrem vyplnenej žiadosti s menom a adresou stavebníka a označením stavby potrebujete aj:

  • List vlastníctva – ak nie ste majiteľom nehnuteľnosti potrebujete aj súhlas majiteľa.
  • Uviesť zmenu v spôsobe užívania.
  • Dokumenty, ktoré vyznačujú pôvodný a navrhovaný spôsob užívania
  • Pôvodné kolaudačné rozhodnutie (ktoré bolo vydané k pôvodnému užívaniu stavby).
  • Revíznu správu ohľadom elektrických rozvodov
  • Stavebný úrad môže vyžadovať predloženie ďalších dokladov

 

O zmenu užívania môžete požiadať aj pred dokončením stavby. K tejto žiadosti potrebujete doložiť projektovú dokumentáciu zmeny stavby, základné údaje o zmenách, účel, rozsah a druh zmeny.

 

Žiadosť je možné podať:

  • osobne v kancelárii Obecného úradu Makov, Makov 60, 023 56  Makov
  • poštou
  • elektronicky cez ÚPVS

Vybavuje: Mgr. Miroslava Štrbová
Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov

Email: miroslava.strbova@makov.sk

 

 

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, nedeľa 23. 6. 2024
jasná obloha 23 °C 12 °C
pondelok 24. 6. jasná obloha 22/12 °C
utorok 25. 6. jasná obloha 28/11 °C
streda 26. 6. slabý dážď 27/16 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga