Menu
Obec Makov
ObecMakov

Terénne úpravy

Terénne úpravy

 

Terénne úpravy môžu mať rôzne dopady, najmä ak sú nepovolené a vykonávané neodborne. Môže sa nimi meniť smer odtoku dažďovej vody, môžu sa nimi meniť akustické pomery v území, môžu spôsobiť zosuv pôdy, narušenie statiky stavby a podobne. Ak teda robí sused terénne úpravy bez povolenia a bez dodržania základných predpisov, môže to ohroziť aj vašu stavbu, či pozemok, alebo narušiť pohodu bývania.

 

Terénne úpravy nemožno podľa stavebného zákona ohlásiť. Vyžaduje sa na ne územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie. Nie však na všetky.

 

Územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie o využívaní územia vyžaduje stavebný zákon na terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení územný systém ekologickej stability, vzhľad krajiny, využitie významných krajinných prvkov alebo odtokové pomery v území, najmä na výkop alebo zasypanie priekop, zavážky, na násypy a meliorácie.

Účastníkmi územného konania o využívaní územia sú

  • navrhovateľ,
  • obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie,
  • ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu,
  • právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

 

Povolenie stavebných úprav

Následne po vydaní územného rozhodnutia o využívaní územia sa vyžaduje aj ďalšie rozhodnutie – povolenie stavebných úprav. Stavebný úrad môže v rozhodnutí o využívaní územia určiť, že sa upúšťa od povolenia terénnych úprav.

 

Ak tak neurčí, vyžaduje sa povolenie stavebného úradu na tieto práce (pokiaľ o nich nerozhodujú iné orgány):

  • terénne úpravy, ktorými sa podstatne mení vzhľad prostredia alebo odtokové pomery,
  • ťažobné práce a
  • práce podobné ťažobným prácam, alebo s nimi súvisiace.

 

Účastníci konania o povolení terénnych úprav sú podobní ako účastníci stavebného konania.

 

Žiadosť a návrh je možné podať:

  • osobne v kancelárii Obecného úradu Makov, Makov 60, 023 56  Makov
  • poštou
  • elektronicky cez ÚPVS

Vybavuje: Mgr. Miroslava Štrbová
Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov

Email: miroslava.strbova@makov.sk 

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, sobota 2. 3. 2024
slabý dážď 9 °C 7 °C
nedeľa 3. 3. oblačno 11/6 °C
pondelok 4. 3. slabý dážď 13/6 °C
utorok 5. 3. slabý dážď 8/4 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga