Menu
Obec Makov
ObecMakov

Kolaudácia stavby

Čo to je kolaudácia

Kolaudácia je proces, ktorý spadá do rúk stavebného úradu. Vydáva kolaudačné rozhodnutie o užívaní stavby k účelu za akým bola postavená. Stavebný úrad zaisťuje  ochranu verejných záujmov a práv účastníkov konania. Rozhoduje, či novostavba je vhodná pre bezpečné užívanie – posudzuje sa bezpečnosť a ochrana života a zdravia budúcich užívateľov. Ďalej sa berie do úvahy ochrana životného prostredia, požiarna ochrana a pod.

 

Pri kolaudácii sa preskúma aj zrealizovanie stavby – či bola zrealizovaná v súlade s odsúhlasenou projektovou dokumentáciou a či boli dodržané podmienky určené

 • Územným plánom
 • Stavebným povolením
 • Územným rozhodnutím

 

Pracovníci stavebného úradu všetko skontrolujú, prezrú a na základe zistených skutočností kolaudačné rozhodnutie vydajú.

 

Kedy môžete začať kolaudovať?

Pri kolaudácii je rovnako dôležité vedieť, kedy si môžete podať písomnú žiadosť. Ak ju totiž podáte skôr ako by ste mali, čakajú vás iba zbytočné prieťahy a prerušovanie konania.

 

Predtým by preto mali byť dokončené všetky stavebné úpravy, ktoré podliehajú následnej kontrole. 

 

Stavebné úpravy, ktoré by ste mali mať už poriešené ešte pred podaním žiadosti, vyzerajú nasledovne:

 • dokončené steny a stropy,
 • osadené dvere a okná,
 • osadené a upravené podlahy,
 • kúpeľňa aj so sanitárnou technikou,
 • schodisko so zábradlím (poschodová nehnuteľnosť),
 • strecha s komínom, odkvapmi a bleskozvodmi,
 • nainštalované prípojky – elektrina, kanalizácia, plyn, voda, a to aj s meracími miestami

 

Čo treba uviesť v žiadosti o kolaudáciu?

Po dokončení zmienených stavebných úkonov nastáva čas na podanie písomnej žiadosti. Musia však v nej byť uvedené všetky potrebné náležitosti, a to nasledovné:

 • základné údaje – meno, priezvisko, adresa,
 • označenie a adresa stavby,
 • termín predpokladaného dokončenia stavby,
 • termín vypratania staveniska a dokončenia úprav okolia,
 • informácie o stavebnom povolení,
 • údaj o vykonaní skúšobnej prevádzky,
 • rozloha pozemku a veľkosť zastavanej plochy,
 • počet miestností v nehnuteľnosti,
 • informácie o garáži a ohľadom pripojenia inžinierskych sietí.

 

Čo všetko treba k žiadosti priložiť?

 • Riadne vyplnená žiadosť so všetkými potrebnými údajmi.
 • List vlastníctva k nehnuteľnosti.
 • Stavebné povolenie aj s údajmi o zmene stavby a zmenami o lehote dokončenia stavby.
 • Projektová dokumentácia, ktorá bola súčasťou stavebného konania. 
 • Kópia stavebného denníka so všetkými údajmi o priebehu stavby.
 • Výkresy so zmenami a odchýlkami, ku ktorým došlo počas stavby – ak nastali. Tiež ich opis a zdôvodnenie, prečo sa vykonali.
 • Zmluva so správcom kanalizácie a kolaudačné rozhodnutie ČOV. Ak sa na pozemku nachádza žumpa, tak aj skúška jej nepriepustnosti.
 • Revízne správy o testovaní inštalácií.
 • Certifikáty a doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov. Rovnako aj atesty a vyhlásenia o zabudovaných výrobkoch.
 • Energetický certifikát stavby.
 • Ak vlastníte studňu, tak rozbor pitnej vody.
 • Protokol o prevzatí a odovzdaní stavby.
 • Ďalšie podklady, o ktoré osobitne požiada stavebný úrad.
 • Potvrdenie o zaplatení správneho poplatku za kolaudáciu.
 • Splnomocnenie – ak vás zastupuje iná osoba. 

 

Návrh je možné podať:

 • osobne v kancelárii Obecného úradu Makov, Makov 60, 023 56  Makov
 • poštou
 • elektronicky cez ÚPVS

Vybavuje: Mgr. Miroslava Štrbová
Obec Makov, Makov 60, 023 56  Makov

Email: miroslava.strbova@makov.sk

Poďte triediť jedlé oleje

Počasie

dnes, piatok 21. 6. 2024
jasná obloha 30 °C 16 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 24/14 °C
nedeľa 23. 6. zamračené 23/12 °C
pondelok 24. 6. polojasno 21/12 °C

Geoportál obce

Virtuálny cintorín

cintorin.sk

Spolky a organizácie

Festival česko-slovenského filmu pod širým nebem

Fond malých projektů - loga