Čas neúprosne letí, a nastal deň X. ročníka Kysuckých športových hier seniorov. Tentokrát sa roly organizátora ujal minuloročný víťaz - Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Čadca - Žiarec. Po mierne daždivom pondelkovom ráne sa vyčasilo a počasie nám bolo naklonené.V poradí desiate Kysucké športové hry seniorov sa konali v pondelok, 13. 06. 2016, v duchu motta „Šport nepozná vekové hranice.“ Slávnostne ich o 09 30 hod. otvorila PhDr. Eva Larišová, riaditeľka ZpS a DSS Čadca – Žiarec.

seniori sutaz1

 

Muzikoterapia je liečba zvukom a hudbou stará tisícročia. Je to liečebná metóda, ktorá sa pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka. Hudba ovplyvňuje srdcový rytmus, krvný tlak, činnosť pľúc, dýchanie, svalový tonus, motoriku a pod. Muzikoterapia pomáha chorým aj zdravým ľuďom.

IMG 0751

 

 

Pracovná terapia – ergoterapia – liečenie pracovnou zručnosťou, pri ktorom sa využíva účinok práce na liečenie chorého organizmu alebo narušenej psychiky. Je jedna z najvýznamnejších a najúčinnejších rehabilitačných prostriedkov tým, že pôsobí cez motorickú oblasť, ktorá je dobre prístupná.

IMG 0572

 

Kultúrna a záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Makov č. 62. Chápeme ju ako súčasť vnútorného života a je jednou z foriem trávenia voľného času našich obyvateľov. Naším cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy prijímateľov sociálnej služby

zps vianoce15

 

 

Dňa 24. 12. 2015 si o 16:00 hod.  klienti nášho zariadenia zasadli k slávnostne prestretému štedrovečernému stolu. Štedrej včere sa zúčastnil aj starosta obce Martin Pavlík, zástupca starostu obce Jozef Pavlík i niektorí zamestnanci zariadenia. V prítmí sviečok zazneli tíško vianočné modlitby i spev kolied.

zpsmonika

 

 

Dospievať je ťažké, zrieť je krásne 
a starnúť je dobré. Človek je ako veľký strom, len škoda, že sa nedožíva veku duba. Chcel by rozdávať, a namiesto toho potrebuje pomoc. Týmito slovami sa Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka, prihovorila všetkým, ktorí prišli v utorok 24. novebmra 2015 na oslavu 10. výročia založenia Zariadenia pre seniorov Makov.

 

SNEHULIAK

 

V predvianočnom období konáme dobré skutky, sme ľudskejšími, a hlavne nezabúdame.Ani Obec Makov nezabudla na svojich rodákov, ktorí sú umiestnení v okolitých zariadeniach sociálnej starostlivosti. Obec Makov má 1780 obyvateľov, z toho 4 z nich sú umiestnení v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Čadca, M. R. Štefánika 2533.