1Balíčky plné lásky a prekvapení.Zariadenie pre seniorov pri príležitosti mesiaca úcty k starším každoročne navštevujú žiaci Základnej školy s krásnym folklórnym programom FS Makovníček.Tento rok je však všetko inak. Obdobie, ktoré zažívame je ťažké. Svoje o tom vedia nielen žiaci, učitelia, rodičia, ale najmä osamelí ľudia ktorí sú umiestnení v rôznych zariadeniach.

Neistota, strach, smútok, nedostatok kontaktov, žiadne návštevy. S nápadom ako potešiť starkých v našom ZPS a priniesť im trocha radosti do upršaných a negatívnych dní prišli pedagógovia makovskej základnej školy. Požiadali deti a rodičov, aby sa zapojili do zbierky a drobnosťami prispeli do balíčkov, ktorými obdarujú všetkých 51 klientov zariadenia. Podarilo sa ! V stredu 4. novembra sme sme každému osobne odovzdali taštičku plnú prekvapení. Starkí v nich našli rozličné sladkosti, koláčiky, keksíky, štrikované ponožky, šatky, šáliky, voňavé mydielka, sviečky, srdiečka, porcelánové sošky, krížovky, ružence, kávy, čaje, perá, vitamíny, voňavky, hrnčeky na kávu a pre každého osobné blahoprianie.
 Radosť bola veľká, a vďačnosť ešte väčšia. Niektorí obdarovaní sa od dojatia i rozplakali.

♥️ Srdečne ďakujeme všetkým rodičom a deťom, za všetko prinesené a z lásky darované. Osobitne vedeniu ZŠ Mgr. Elene Rusňákovej a Mgr. Márii Bajcarovej. Veľmi si vážime, že ste si našli čas, a venovali ste ho niekomu, kto to skutočne potrebuje.