Remeslo má zlaté dno Ľudová múdrosť, ktorej podstatu tradovali naši predkovia už od dávna. Jej význam sa dnes znásobuje o to viac, že v obraze dneška zahlteného technológiami a výdobytkami modernej techniky, je tradičné remeslo skôr výnimkou ako pravidlom. Dielňu ľudových remesiel si vyskúšali koncom augusta aj klienti Zariadenia pre seniorov v Makove.

Vlastnou prácou, v úzkom kontakte s remeselníkmi sa vrátili k technikám viac či menej zabudnutým, avšak stále zaujímavým. Niektorí úplne po prvý krát objavovali krásu hliny, štruktúru a tvrdosť dreva či vôňu medovníkov zdobených cukrovou polevou. Veľkým zážitkom bola pre mnohých aj hra na fujare a píšťalkách.
Podujatie podporila nadácia TESCO, v rámci projektu makovskej obecnej knižnice s názvom „Objavujem bohatstvo Žilinského kraja“. Hlavným cieľom projektu bolo podporiť záujem o hmotnú a nehmotnú kultúru, jej uchovanie, osvojenie remeselných techník, ale aj podporu regionálnej výchovy. Touto cestou ešte raz ďakujeme remeselníkom p. Julke Masnicovej / medovníčky/ Anne Čičkovej /keramika/ Jozefovi Zajacovi /rezbárstvo,hra na fujare a píšťalách/