Pracovná terapiaPracovná terapia je vo všeobecnosti definovaná ako odborný úkon, ktorého cieľom je získať pracovné návyky a zručnosti človeka pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením. V našom ZPS sa snažíme pracovanou terapiou upevňovať sebaobslužné návyky našich seniorov a rozvíjať ich pracovné zručnosti v rámci ich zdravotných schopností, možností a vôle.
Dnešná terapia bola zameraná na ručné práce / pletenie a vyšívanie/, ktorých techniku už ovládali pred prijatím do zariadenia, a znovu v nej pokračujú. Popri práci sme si prečítali najnovšie aktuality z týždenníka Kysuce a podaktorí stihli aj vylúštiť krížovku a rébusy.