Záujmová činnosť v ZPS Makov Umelecká tvorba: dôležitým aspektom je podpora tvorivých schopností a vzájomný rešpekt. Umelecká tvorba, ktorej hlavnou zložkou je výtvarná činnosť obohacuje tvorivosť, posilňuje sústredenie, vnímavosť, sebavyjadrenie, sebareflexiu, vizuálne a verbálne usporiadanie zážitkov, uvoľnenie a nadhľad. Klienti sa učia spoznávať farby a ich význam, pracujú s rôznymi maliarskymi potrebami a využívajú pri tom svoju fantáziu a predstavivosť.

 Tréning pamäti: je zameraný na celú skupinu klientov, pričom náročnosť úloh a rébusov je rozdelená podľa ich schopností.