Grilovačka v ZPS "Aktívne žiť a tešiť sa z každej chvíle" - to je motto seniorov v ZPS Makov. Našou snahou je pre všetkých klientov vytvárať v rámci sociálnej terapie priestor pre stretávanie sa a spájanie spoločných záujmov. Podporujeme a rozvíjame ich aktívny prístup k životu, motivujeme ich k rôznym činnostiam.Podporujeme a rozvíjame ich aktívny prístup k životu, motivujeme ich k rôznym činnostiam.
Veľmi nás teší, že mnohí vnímajú svoj vek pozitívne, sú aktívni, a ešte stále majú chuť spoznávať nové veci, chcú sa zabaviť, zaspievať si, porozprávať sa a zdieľať bežné i výnimočné okamihy. Vo štvrtok po druhej hodine sa začali pomaličky plniť miesta na lavičkách našej komunitnej záhrady. Grilované klobásky a slaninka lákavo rozvoniavali. Čiperné ženičky sa aktívne zapojili do prípravných prác a čiperní mládenci sa starali o dobrú náladu. Z reproduktorov sa ozývala Moravanka i Jožka Černý. Spievalo sa ..ba dokonca sa aj tancovalo. K večeru sme sa rozlúčili zborovým spevom Vínečko bílé.