IMG 20200701 111357
Začiatkom júna sme sa dočkali uvoľňovania opatrení súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 . Život v zariadení pre seniorov v Makove sa začal pomaličky vracať do normálnych koľají. Starkí sa už nevedeli dočkať vychádzok mimo areálu, spoločenskej a záujmovej činnosti,návštevy svätostánku či drobných nákupov.
No najviac sa tešili na osobné stretnutie so svojimi najbližšími, s ktorými počas koronakrízy komunikovali iba telefonicky. Od polovice júna sa naši klienti začali opäť stretávať pri záujmových aktivitách. Upršané dni si spríjemňovali rôznymi sociálno terapeutickými činnosťami, pri ktorých sa rozptýlili a zabudli na bežné starosti.

 

Aktivity Programu skupinovej sociálnej rehabilitácie

Ergoterapia (kreatívna tvorba, vlastná tvorba,  pracovná terapia s rôznym materiálom - KLOBÚČIKY )

Ergoterapia (kreatívna tvorba, vlastná tvorba, ručné práce, pracovná terapia -NÁRAMKY)

Ergoterapia (kreatívna tvorba, vlastná tvorba, pracovná terapia - IKEBANY)

Kongitívna terapia( tréning pamäte, pamäťové cvičenia a úlohy)  Relaxačná terapia (dychové cvičenia, koncentračno-pohybové aktivity, cvičenia na jemnú motoriku)