Štedrá večera v Zariadení pre seniorov Makov

Štedrý deň v našom ZPS sa nesie v tradičnom duchu,so spoločnou večerou za prítomnosti starostu obce p. Martina Pavlíka,zástupcu starostu p.Jozefa Pavlíka,vedúcej ZPS p. Martiny Dodekovej a službukonajúcich zamestnancov. Po vzájomných vinšoch,prianiach sa naší seniori vrátili spomienkami do svojich detských čias a nejednému z nich sa v očiach zaleskli slzy dojatia.

Po spoločnej modlitbe a slávnostnom prípitku si všetci pochutnali na kapustnici, zemiakovom šaláte,rybe a sladkom dezerte. Všetkým našim starkým prajeme požehnané vianočné sviatky a hlavne veľa zdravia.