Dňa 6. decembra navštívil ZpS Makov Mikuláš so svojimi pomocníkmi anjelom a čertom. Vzácna návšteva sa odohrávala v jedálni zariadenia. Nedočkavosť a zvedavosť bolo cítiť z každého pohľadu klientov.