Opäť je tu október, mesiac ktorý dostal prívlastok mesiac úcty k starším. Mesiac, ktorý nám pripomína, aby sme si uctili seniorov a prejavili im náklonnosť. Dňa 23. októbra 2018 prišli potešiť našich seniorov aj deti MŠ Makov .