Klienti sa zučastnili terapie zameranej na rozvoj jemnej mototiy za učelom zlepšenia pohybového aj zmyslového aparátu .