Celá voľnočasová aktivita sa niesla v znamení precvičovania jemnej motoriky klientov hravou formou. Klienti sedeli na stoličkách , podľa precvičovania opakovali jednoduché prstové cvičenia. 

- ťukanie
- mlynček
- prekladanie
- odťahovanie
- solenie, korenenie,
- rozdeľovanie prstov
- hra na klavír
Všetky uvedené cviky sme realizovali vedúcou rukou (praváci pravou), (ľaváci ľavou), obidvoma rukami so zrakovou kontrolou alebo bez nej.
Pokračujúcou formou voľnočasovej aktivity bolo relaxačné cvičenie - čítanie z knihy. Pri uvedenej aktivite si klienti posilňujú sluch, zrak, pamäť, ale i fantáziu, nakoľko si môžu predstaviť rôzne situácie a postavičky