Fašiangy - symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Fašiangové obdobie začína od Troch králľov a končí v utorok, deň pred Popolcovou stredou, štyridsať dní pred Veľkou nocou. Dňa 20. 02. 2018 sa v poobedňajších hodinách, v čase od 13,00 hod. do 15.00 hod. uskutočnilo vystúpenie folklŕneho vystúpenia DFS Makovníček pod taktovkou p. uč. Mgr. Janky Petrovičovej, p. uč. Mgr. Anny Mrkvovej. Verím, že touto spoločenskou akciou sme naším klientom spríjemnili predpopolcové popoludnie.