SAM 1045

 

 

 

Predvianočná návšteva obyvateľov Obce Makov, starších ako 80 rokov a obyvateľov Obce Makov umiestnených  v okolitých zariadeniach sociálnych služieb, spojená s odovzdávaním vianočných balíčkov a poskytovaním sociálneho poradenstva.


Obec Makov má 1 763 obyvateľov, z toho 60 z nich sa dožilo viac ako 80 rokov. Za týmito rokmi je u každého z nich kus histórie Makova, veľa spomienok, myšlienok, veľa dobrých vecí, ktoré vykonali pre najbližších, pre našu rodnú obec.Jeseň života sa dá aktívne prežívať vtedy, ak človek nemusí myslieť na choroby, ak sa má možnosť pozhovárať s najbližšími, pookriať v kruhu detí, vnúčat, rovesníkov.Obec Makov sa snaží zmierňovať dôsledky staroby prostredníctvom zariadenia pre seniorov, poskytovaním prepravnej služby, poskytovaním jedálne – rozvozu a donášky stravy, poskytovaním opatrovateľskej služby, návštevami sociálnej pracovníčky obce, Mgr. Moniky Hrtúsovej, ktorá vie seniorom poradiť v spleti sociálnych predpisov.

V predvianočnom období, v mesiaci december 2017, navštívili zástupca starostu obce, p. Jozef Pavlík a sociálna pracovníčka obce, Mgr. Monika Hrtúsová, 60 obyvateľov Obce Makov starších ako 80 rokov.Dňa 12. 12. 2017 navštívili starosta obce, Martin Pavlík a sociálna pracovníčka obce, Mgr. Monika Hrtúsová, 3 obyvateľov umiestnených v ZpS a DSS Čadca – Žiarec (Irenu Treštíkovú, Lenku Chabadovú a Miroslava Holboja) a 1 obyvateľku umiestnenú v ZpS a DSS Vysoká nad Kysucou (Annu Trebulovú).Spoločne sme si zaspomínali na rodnú obce, príbuzných, susedov a známych. Účelom predvianočných návštev bolo odovzdanie vianočných balíčkov, kalendára Makov 2018 a vianočných prianí, ale i terénne šetrenia vykonané za účelom sociálnej pomoci a poskytovania sociálneho poradenstva seniorom.

Veríme, že touto aktivitou sme našim obyvateľom spríjemnili prichádzajúce vianočné sviatky a potešili srdiečka makovských rodákov.

SAM 1056 SAM 1052 SAM 1058