„Makovskí domováci“ si vyspievali krásne druhé miesto na speváckej súťaži „Pieseň spája svet“. Muzikoterapia je liečba zvukom a hudbou stará tisícročia. Je to liečebná metóda, ktorá sa pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka.Hudba ovplyvňuje srdcový rytmus, krvný tlak, činnosť pľúc, dýchanie, svalový tonus, motoriku a pod. Muzikoterapia pomáha chorým aj zdravým ľuďom. Pohybové aktivity pri hudbe podporujú a rozvíjajú rozsah pohybov, senzomotorickú koordináciu, svalovú silu, vytrvalosť, dýchanie, svalovú relaxáciu.

Na uvedenom základe sme sa spoločne (Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka, štyria klienti ZpS: Anna Krutošíková, Mária Pipíková, Anna Hejčíková, Anna Tabačková, Mgr. Janka Petrovičová, pedagóg ZŚ s MŠ Makov, Dominika Maršová, žiačka ZŠ s MŠ Makov a Jozef Šimek, harmonikár) v dňoch 11. 05. 2017, 12. 05. 2017, 16. 05. 2017, 17. 05. 2017, 18. 05. 2017, 24. 05. 2017, 25. 05. 2017, 26. 05. 2017 a 29. 05. 2017 venovali muzikoterapii spojenej s nácvikom ľudovej piesne „Zapadá slniečko“ a s hrou na harmonike.

ZpS a DSS PARK Čadca nám dňa 02 .05. 2017 zaslal e-mailovú pozvánku na podujatie - súťaž „Pieseň spája svet“. Naše zariadenie pozvanie na súťaž s nadšením prijalo a e-mailom sme odoslali vyplnenú návratku. Súťaž „Pieseň spája svet“ sa uskutočnila v záhradných priestoroch ZpS a DSS PARK Čadca za priaznivého, slnečného počasia dňa 30. 05. 2017 (t. j. v utorok) so začiatkom o 09 30 hod.

Podujatia sa zúčastnili súťažiaci ( štyria seniori, jeden žiak zo spolupracujúcej školy, hudobný doprovod - harmonikár) z okolitých zariadení sociálnych služieb: ZpS a DSS PARK Čadca, ZpS a DSS Horelica Čadca, ZpS a DSS Žiarec Čadca, ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto, ZpS a DSS Likavka (Ružomberok), ZpS Makov.

Okrem spomínaných súťažiacich a zástupcov jednotlivých zariadení sa podujatia s názvom „Pieseň spája svet“ zúčastnili aj mladí ľudia z celého sveta, zástupcovia všetkých štyroch svetových kontinentov: Európy, Ázie, Ameriky a Afriky. Títo mladí ľudia sú členmi KERICu – neziskovej mimovládnej mládežníckej organizácie so sídlom v Čadci. KERIC medzinárodný dobrovoľnícky tím je súčasťou miestnej komunity, ponúka rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou a snaží sa o spojenie nášho regiónu s celým svetom. Stanovené boli dve súťažné disciplíny: skupinový spev seniorov (jedna spoločná pieseň seniorov) a jedna pieseň žiaka zo spolupracujúcej školy podľa vlastného výberu.

Naše „súťažné vystúpenie“ sa začalo spoločnou ľudovou piesňou makovských seniorov „Čo je to za hora, hora bez javora“ za doprovodu harmonikára, Jozefa Šimeka.V závere nášho vystúpenia Dominika Maršová zaspievala dve ľudové piesne za doprovodu makovského harmoniká