IMG 1819

 

Voľnočasová aktivita realizovaná dňa 27. 02. 2017

Fašiangy – symbol veselosti, zábavy, hodovania a pitia. Fašiangové obdobie začína od Troch kráľov a končí v utorok, deň pred Popolcovou stredou, štyridsať dní pred Veľkou nocou. Toto obdobie je zároveň obdobím pôstu, obdobím bez zábav a tancovačiek. Preto sme fašiangy v zariadení pre seniorov ukončili tradičnou fašiangovou veselicou a symbolickým pochovaním basy.

 

 

d. do 17 00 hod., uskutočnilo v spoločenskej miestnosti Zariadenia pre seniorov Makov „Fašiangové posedenie spojené s pochovaním basy“.
Po krátkom oficiálnom úvode – príhovore sociálnej pracovníčky, Mgr. Moniky Hrtúsovej, sa začala typická fašiangová zábava. Tú správnu atmosféru navodila FS Makovský prameň s programom pod názvom „Pochovanie basy“.
Na stoloch jedálne, najväčšieho spoločenského priestoru zariadenia, nechýbali koláče, slané pečivo, korbáčiky a nápoje (káva, čaj, minerálka), vrátane pohára dobrého vínka pre tých, ktorým to zdravie dovolilo. I keď tanec nie je najrozšírenejšou zábavou našich klientov, niektorí parket využili naplno.
Náplňou niekoľkých poobedňajších hodín všetkých 52 klientov zariadenia bola veselá nálada, doprevádzaná hrou na harmonike, spevom, smiechom, vtipom a pohodou všetkých zúčastnených.
Veríme, že touto spoločenskou akciou sme našim obyvateľom spríjemnili pondelkové predpopolcové popoludnie a podarilo sa nám navodiť atmosféru blížiacej sa Veľkej noci. Záverom sa sociálna pracovníčka klientom poďakovala klientom i hosťom za účasť a pozvala ich na ďalšie voľnočasové aktivity.