Čas neúprosne letí, a nastal deň X. ročníka Kysuckých športových hier seniorov. Tentokrát sa roly organizátora ujal minuloročný víťaz - Zariadenie pre seniorov a Domov sociálnych služieb Čadca - Žiarec. Po mierne daždivom pondelkovom ráne sa vyčasilo a počasie nám bolo naklonené.V poradí desiate Kysucké športové hry seniorov sa konali v pondelok, 13. 06. 2016, v duchu motta „Šport nepozná vekové hranice.“ Slávnostne ich o 09 30 hod. otvorila PhDr. Eva Larišová, riaditeľka ZpS a DSS Čadca – Žiarec.

 

 

Športových hier sa zúčastnili 3-členné i viacčlenné súťažné družstvá seniorov ZpS a DSS Čadca - Žiarec, ZpS a DSS Čadca - pracovisko Čierne, DSS a ZpS Horelica, ZpS a DSS PARK, ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto, DSS Likavka, Viacúčelové zariadenie pre seniorov Čadca, CSS Studienka, ZpS Makov, zamestnanci zariadení a hostia.
Súťažilo sa v areáli zariadenia v šiestich súťažných disciplínach: streľba prakom na pyramídu z plechoviek, hod basketbalovou loptou na kôš, streľba zo vzduchovky, slalom pomedzi kužele s fitloptou, hod farebnými kruhmi, kolky.
Poradie súťažiacich a štartovné čísla si losovali jednotlivé družstvá pri prezentácii. Naše súťažné družstvo súťažilo s poradovým číslom 8.
Verte mi, bolo sa na čo pozerať...Na tvárach súťažiacich úsmev, odhodlanie zabojovať za svoje družstvo, ale i za seba, a samozrejme túžba zvíťaziť...I keď dôležité nie je vyhrať, ale zúčastniť sa. Všetkým súťažiacim treba ešte raz vysloviť vďaku za ich odhodlanie reprezentovať svoje zariadenie a športového ducha, ktorý ich hnal dopredu.
Po ukončení poslednej súťažnej disciplíny nastal „čas zúčtovania.“ Rozhodcovia sčítali body, a my sme spoznali konečné poradie súťažiacich: hodnotili sa prvé tri miesta v každej športovej disciplíne. Každý ocenený športovec – senior obdržal medailu, diplom a darček.
ZpS Makov č. 62 úspešne reprezentovali tri klientky: p. Anna Ferenčáková, p. Mária Kubová a p. Mária Pipíková. P. Mária Pipíková obsadila v súťažnej disciplíne „kolky“ krásne druhé miesto. Srdečne blahoželáme!
Každé súťažné družstvo obdržalo z rúk riaditeľky zariadenia športové ceny – drevenú medailu s emblémom športových hier, diplomy a darčekové balíčky. Tradičný putovný pohár Žilinského samosprávneho kraja si prevzalo družstvo DSS a ZPS Horelica.
Po športovom zápolení a odovzdaní cien prišiel čas oddychu vo forme vynikajúceho gulášu, chutného občerstvenia a kultúrneho programu. Nechýbali ani tradičné kysnuté koláče, kysucký chlieb s masťou a cibuľkou, obložené chlebíčky, kávička či vodička na uhasenie smädu. Celým podujatím nás doprevádzal spev a hra heligonkárov zo Zákopčia a Starej Bystrice.
Ako to už v živote chodí, prišiel čas rozlúčenia. Avšak naši seniori sa nelúčia nadlho. O rok čaká DSS a ZpS Horelica usporiadanie XI. ročníka Kysuckých športových hier seniorov.
Záverom sa Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka, poďakovala za pozvanie a klientkam za výbornú reprezentáciu nášho zariadenia.
Takže, milí seniori, uchovajte si svojho športového ducha a optimizmus, ktorý vám môžu všetci závidieť... Dovidenia a „došportovania“ o rok!

Mgr. Monika Hrtúsová