seniori sutaz1

 

Muzikoterapia je liečba zvukom a hudbou stará tisícročia. Je to liečebná metóda, ktorá sa pokúša pomocou hudby priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav človeka. Hudba ovplyvňuje srdcový rytmus, krvný tlak, činnosť pľúc, dýchanie, svalový tonus, motoriku a pod. Muzikoterapia pomáha chorým aj zdravým ľuďom.

Pohybové aktivity pri hudbe podporujú a rozvíjajú rozsah pohybov, senzomotorickú koordináciu, svalovú silu, vytrvalosť, dýchanie, svalovú relaxáciu. 

Hlas je nástroj jemný a zložitý. Jeho štruktúra je obdivuhodné dielo prírody. Denne ho používajú v rôznych oblastiach života učitelia, hlásatelia, herci, speváci, a všetci ľudia. Spev je najprirodzenejší prejav človeka. Spev je radosť a potešenie.

Na uvedenom základe sme sa spoločne (Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka, traja klienti ZpS: Anna Krutošíková, Mária Pipíková, Pavol Ulčák, Mgr. Janka Petrovičová, pedagóg ZŠ s MŠ Makov a poslankyňa OZ, Tamarka Dybalová, žiačka ZŠ s MŠ Makov a Jozef Šimek, harmonikár) v dňoch 19. 05. 2016, 23. 05. 2016, 24. 05. 2016, 25. 05. 2016 a 26. 05. 2016 venovali muzikoterapii spojenej s nácvikom ľudovej piesne „Zapadá slniečko“ a s hrou na harmonike.

ZpS a DSS PARK Čadca nám dňa 18. 05. 2016 zaslal e-mailovú pozvánku na podujatie - súťaž „Pieseň spája svet“. Naše zariadenie pozvanie na súťaž s nadšením prijalo a e-mailom sme odoslali záväznú prihlášku.

Súťaž „Pieseň spája svet“ sa uskutočnila v záhradných priestoroch ZpS a DSS PARK Čadca za priaznivého, slnečného počasia dňa 27. 05. 2016 (t. j. v piatok) so začiatkom o 09 30 hod. Podujatia sa zúčastnili súťažiaci ( traja seniori, jeden žiak zo spolupracujúcej školy, hudobný doprovod - harmonikár) z okolitých zariadení sociálnych služieb: ZpS a DSS PARK Čadca, ZpS a DSS Horelica Čadca, ZpS a DSS Žiarec Čadca, ZpS a DSS Kysucké Nové Mesto, ZpS a DSS Likavka (Ružomberok), ZpS Makov.

Okrem spomínaných súťažiacich a zástupcov jednotlivých zariadení sa podujatia s názvom „Pieseň spája svet“ zúčastnili aj mladí ľudia z celého sveta, zástupcovia všetkých štyroch svetových kontinentov: Európy, Ázie, Ameriky a Afriky. Títo mladí ľudia ( o. i. Madeline z Francúzska, Anna z Rakúska) sú členmi KERICu – neziskovej mimovládnej mládežníckej organizácie so sídlom v Čadci.
KERIC medzinárodný dobrovoľnícky tím je súčasťou miestnej komunity, ponúka rôzne aktivity s medzinárodnou dimenziou a snaží sa o spojenie nášho regiónu s celým svetom.Stanovené boli tri súťažné disciplíny: skupinový spev seniorov (jedna spoločná pieseň seniorov), jedna pieseň žiaka zo spolupracujúcej školy podľa vlastného výberu a jednoduchá vedomostná, zábavná hudobná súťaž (spoločný tím - seniori a žiak).

Naše vystúpenie sa začalo riekankou v podaní Tamarky Dybalovej:
„Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára.
Pesničkou sa krása kráse, srdce srdcu privráva.“

Potom nasledovala spoločná ľudová pieseň makovských seniorov „Zapadá slniečko“ za doprovodu harmonikára, Jozefa Šimeka. V závere nášho vystúpenia Tamarka zaspievala ľudovú pieseň „Kázala mi mati biele húsky hnati“ za doprovodu makovského harmonikára.

Dohľad nad celou súťažou vykonávala odborná porota zložená z dvoch pedagógov (učiteľov spevu) a dvoch žiakov Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Čadca.

Zastávam názor, že všetci súťažiaci predviedli výborné spevácke výkony, za čo boli odmenení potleskom. V kútiku duše určite každý veril vo víťazstvo, avšak víťaz môže byť len jeden. O to väčšie bolo „to naše prekvapenie“ pri vyhlasovaní výsledkov odbornou porotou: Súťažné družstvo „ZpS Makov“ obsadilo prekrásne prvé miesto a spevácku súťaž vyhralo.Ako už samotný názov súťaže hovorí: „Pieseň spája svet“, na tomto podujatí pieseň svet naozaj spojila. Zazneli nielen naše slovenské ľudové piesne, ale i piesne mladých ľudí z KERICu z celého sveta.

Konštatujem, že prijímatelia sociálnej služby v ZpS Makov sa do voľnočasovej aktivity – súťaže „Pieseň spája svet“ - zapojili so záujmom a aktívnym prístupom, čo je pozitívom tejto voľnočasovej aktivity. Uvedené podujatie prispelo k upevneniu vzájomných spoločenských kontaktov a nadviazaniu priateľských vzťahov so seniormi z okolitých zariadení sociálnych služieb a s mladými ľuďmi z celého sveta.

Záverom som sa organizátorovi – ZpS a DSS PARK Čadca – poďakovala za pozvanie a súťažiacim za spevácke výkony.

Milí naši seniori, ešte raz úprimne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej obce!

Veľké „Ďakujem“ vyslovujem i Mgr. Janke Petrovičovej, pedagógovi ZŠ s MŠ Makov a poslankyni OZ, Jozefovi Šimekovi, makovskému harmonikárovi a Tamarke Dybalovej, žiačke ZŠ s MŠ Makov, ktorí sa veľkou mierou pričinilo o to, že „makovskí domováci“ si priniesli z Čadce do Makova zo speváckej súťaže „Pieseň spája svet“ víťazstvo.

 

Mgr. Monika Hrtúsová
sociálna pracovníčka