IMG 0751

 

 

Pracovná terapia – ergoterapia – liečenie pracovnou zručnosťou, pri ktorom sa využíva účinok práce na liečenie chorého organizmu alebo narušenej psychiky. Je jedna z najvýznamnejších a najúčinnejších rehabilitačných prostriedkov tým, že pôsobí cez motorickú oblasť, ktorá je dobre prístupná.

Dôležitým faktorom pri pracovnej terapii je striedanie aktivity, oddychu, napätia, uvoľnenia, čím sledovaného jedinca dosahuje pocit sebaistoty, stimuluje sa aktivita mozgovej kôry, vyvolávajú sa optimistické emócie, prebúdzajú sa životné záujmy a kladne sa ovplyvňujú vzťahy medzi klientmi navzájom ako aj pracovníkmi a okolitým obyvateľstvom.

V súvislosti s ergoterapiou v ZpS Makov č. 62 je samozrejmosťou, že akákoľvek pracovná činnosť je založená na báze dobrovoľnosti a možnosti výberu. Každý klient je vedený k práci nenútenou formou a je na nás, odborných zamestnancoch, aby sme klientov vhodne motivovali. Tentokrát nás motivoval starosta obce, p. Martin Pavlík, a to realizáciou „Dňa Zeme“ 
Pracovnej terapie – jarného upratovania v Obci Makov, osada Čierne (od kostola po rodinný dom Hrmovcov) sa dňa 22. 04. 2016 zúčastnilo 6 klientov  v čase od 09 30 hod. do 11 30 hod. Klienti upratovali okolie obce (zbieranie odpadkov do igelitových vriec pod dohľadom sociálnych pracovníčok a vrchnej sestry), okolie hlavnej cesty, okolie rieky Kysuce. Klienti zbierali odpadky do igelitových vriec, ktoré umiestnili na viditeľné miesto popri hlavnej ceste.
Sociálna pracovníčka, Mgr. Monika Hrtúsová, sa záverom zúčastneným šiestim klientom poďakovala za účasť na pracovnej terapii a pozvala ich na ďalšie voľnočasové aktivity.