IMG 0572

 

Kultúrna a záujmová činnosť je neoddeliteľnou súčasťou starostlivosti o prijímateľov sociálnej služby v Zariadení pre seniorov Makov č. 62. Chápeme ju ako súčasť vnútorného života a je jednou z foriem trávenia voľného času našich obyvateľov. Naším cieľom je zmysluplne, s ohľadom na vek, postihnutie, potreby a záujmy prijímateľov sociálnej služby

v našom zariadení napĺňať a organizovať ich voľný čas. V mesiaci marec 2016 sme v zariadení pre seniorov realizovali nasledovné voľnočasové aktivity:

 07. 03. 2016 – Tradičné ručné práce – vyšívanie a háčkovanie
 08. 03. 2016 – Kultúrno-spoločenské dopoludnie pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien spojené s muzikoterapiou
 09. 03. 2016 – Tradičné ručné práce – vyšívanie a háčkovanie
 10. 03. 2016 – Tradičné ručné práce – vyšívanie a háčkovanie
 11. 03. 2016 - Tradičné ručné práce – vyšívanie a háčkovanie
 12. 03. 2016 - Tradičné ručné práce – vyšívanie a háčkovanie
 13. 03. 2016 - Tradičné ručné práce – vyšívanie a háčkovanie
 14. 03. 2016 - Práca s prírodnými materiálmi – pletenie malého dekoračného
košíka z pedigu
 14. 03. 2016 – Drôtovanie vajíčok
 15. 03. 2016 – Kreslenie, maľovanie, strihanie, vystrihovanie, lepenie a
práca s papierom
 16. 03. 2016 – Kreslenie, maľovanie, strihanie, vystrihovanie, lepenie a
práca s papierom
 17. 03. 2016 – Práca s prírodnými materiálmi – zhotovenie veľkonočného
zajačika z ponožky
 17. 03. 2016 – Práca s prírodnými materiálmi – pletenie veľkonočných
korbáčov
 17. 03. 2016 – Práca s prírodnými materiálmi – zhotovenie veľkonočných
postavičiek (kohúta a sliepočky)
 17. 03. 2016 – Práca s prírodnými materiálmi – zhotovenie veľkonočných
vajíčok a farbenie vajíčok
 17. 03. 2016 – Práca s prírodnými materiálmi – zhotovenie labute
z kancelárskeho papiera
 18. 03. 2016 – Práca s prírodnými materiálmi – zhotovenie labute
z kancelárskeho papiera
 18. 03. 2016 – Zhotovenie veľkonočnej výzdoby a veľkonočných násteniek,
zhotovenie veľkonočného pozdravu
 19. 03. 2016 – Pracovná terapia (žehlenie a ukladanie ožehlenej bielizne)
 21. 03. 2016 – Spomienková terapia na tému „Veľká noc od Zeleného štvrtku
po Veľkonočný pondelok“

Prijímatelia sociálnej služby v ZpS sa v rámci spomienkovej terapie na tému „Veľká noc od Zeleného po Veľkonočný pondelok“ vrátili do minulých čias. V rámci diskusie a rozhovoru precvičovali svoju pamäť a komunikačné zručnosti na témy, ako sú:
 veľkonočné zvyky a tradície
 veľkonočné jedlá a koláče
 veľkonočná šibačka
 dodržiavanie pôstu
 veľkonočné vinšovanie.

Na uvedenom základe sme sa okrem iného dozvedeli, že:
 šibali sa korbáčom a jalovcom nielen dievčatá, ale aj statok, aby boli po celý rok všetci zdraví (Obec Korňa, Obec Klokočov)
 po šibačke sa korbáče pichali do zeme (do hliny), lebo keby sa nechali voľne pohodené alebo vyhodené, v tom roku v lete by bolo veľa hadov (Obec Vysoká nad Kysucou)
 v Obci Korňa patrilo k veľkonočným zvykom kúpanie v záhradných studniach a miestnom potoku
 bahniatka sa nazývali „letečko“ a zbierali sa pred Veľkou nocou, potom sa nosili do kostola za účelom posvätenia
 šibači boli odmeňovaní väčšinou varenými alebo surovými vajíčkami a dvadsaťhaliernikmi
 nosila sa v obecnom sprievode „Morena“, niesli ju iba muži, vždy priamo, aby sa netočila do žiadneho dvora – v Makove ide o novodobý zvyk (dolné Kysuce)
 pri šibačke sa dodržiaval určitý postup – najskôr ruky, potom hlava, smerom dolu telom, aby človek bol zdravý na celom tele (Obec Vysoká nad Kysucou).

Výrobky zhotovené na voľnočasových aktivitách v dňoch 07. 03. 2016 – 18. 03. 2016 (viď. fotodokumentácia) sme „prepožičali“ do Domu kultúry za účelom ich vystavenia na Veľkonočnej výstave, ktorá sa konala v nedeľu dňa 20. 03. 2016.


Zastávame názor, že „naše veľkonočné výrobky“ reprezentovali naše zariadenie a sú dôkazom toho, že aj naši seniori sú kreatívni, šikovní a zruční.
Srdečná vďaka, milí naši seniori !

 

Mgr. Monika Hrtúsová
sociálna pracovníčka ZpS