SNEHULIAK

 

V predvianočnom období konáme dobré skutky, sme ľudskejšími, a hlavne nezabúdame.Ani Obec Makov nezabudla na svojich rodákov, ktorí sú umiestnení v okolitých zariadeniach sociálnej starostlivosti. Obec Makov má 1780 obyvateľov, z toho 4 z nich sú umiestnení v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Čadca, M. R. Štefánika 2533.

 

 

Dňa 02. 12. 2015 navštívila Mgr. Monika Hrtúsová, sociálna pracovníčka obce, 4 makovských rodákov (Irenu Treštíkovú, Lenku Chabadovú, Miroslava Holboja a Agnesu Lučanovú) umiestnených v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb Čadca, M. R. Štefánika 2533. Spoločne si zaspomínali na rodnú obec, príbuzných, susedov a známych.Veríme, že touto návštevou sme potešili srdiečka makovských rodákov a vianočnými balíčkami sme im spríjemnili prichádzajúce vianočné sviatky.