Skvalitňovanie sociálnych služieb

Obec Makov patrí k obciam,ktorá ponúka svojím spoluobčanom-seniorom vyšší štandard,čo sa týka sociálnych služieb :

- 1. Opatrovateľská služba (momentálne poskytujeme túto službu 6 opatrovaným spoluobčanom prostredníctvom našich zamestnancov - opatrovateľov)

- 2. Prepravná služba
- 3. Jedáleň (rozvoz stravy)
- 4. Pobytová sociálna služba v Zariadení pre seniorov Makov
- 5. Pobytová sociálna služba Útulok Makov

Mojou snahou ako starostu obce je samozrejme tieto služby zlepšovať a spríjemniť život naším starkým.
Oznamujem,že od 1.6.2020 budú naši pracovníci zo sociálného úseku obce postupne navštevovať našich seniorov a zdravotne postihnutých spoluobčanov v ich domovoch a budú zisťovať ich skutočné problémy,ktoré sami nevládajú alebo nevedia vyriešiť.
Týmto listom Vás všetkých vyzývam,aby ste sa nebáli zdôveriť našim pracovníkom s problémom alebo prosbou,či už v pomoci pri uľahčení komunikácie medzi úradmi,sprevádzaní do inštitúcii,poradenstva v oblasti sociálnych služieb atď.
Zamestnanci,ktorí Vás navštívia :

- Mgr.Stanislava Kupšová,sociálny pracovník obce Makov a ZPS Makov
- Helena Pajerová,asistent sociálného pracovníka.

 

pdfSociálne služby Obce Makov