Ilustračné foto Tak ako každý rok, aj v tomto sa naše ZPS zapojilo do viacerých vianočných projektov. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVaR) každému seniorovi - klientovi a každému zamestnancovi ZPS poskytlo vitamínové balíčky vo výške 20 € na osobu. Stále prebiehajúca akcia na www.vianocnyzazrak.sk,tiež všeobecne dokazuje, že to s nami ako s ľudstvom - nie je až tak zlé, nakoľko už teraz vieme, že pre našich starkých tam je už v tejto chvíli dostatok darčekov, čo dokazuje štedrosť ľudí na Slovensku.

Zariadenie pre seniorov je samostatnou organizačnou jednotkou obce. Zariadenie pre seniorovObec Makov začala Zariadenie pre seniorov prevádzkovať dňa 01.11.2005. Štatutárnym orgánom obce je starosta Martin Pavlík. Zariadenie pre seniorov je jednou z dominánt obce. Nachádza sa priamo v centre obce.

Informácia pre záujemcov o opatrovateľskú službuVážení občania, Obec Makov na základe VZN Obce Makov č. 9/2019 o poskytovaní opatrovateľskej služby zabezpečuje Opatrovateľskú službu, ktorá je jednou z foriem sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. Túto službu môže využiť občan s trvalým pobytom v Makove.

Skvalitňovanie sociálnych služieb

Obec Makov patrí k obciam,ktorá ponúka svojím spoluobčanom-seniorom vyšší štandard,čo sa týka sociálnych služieb :

- 1. Opatrovateľská služba (momentálne poskytujeme túto službu 6 opatrovaným spoluobčanom prostredníctvom našich zamestnancov - opatrovateľov)

certifikát Zariadenie pre seniorov sa v roku 2018 zapojilo do celonárodného nutričného programu Nutriaction, ktorý monitoroval stav výživy seniorov.

Projekt bol realizovaný v zariadeniach sociálnych služieb pod záštitou Slovenskej gerontologickej a geriatrickej spoločnosti, Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek- Sekcie sestier pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb, Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v Slovenskej republike o.z. a Zväzu poskytovateľov sociálnych služieb v SR.

Zariadenie pre seniorov zapojením sa do tohto projektu získalo CETRIFIKÁT o používaní štandardizovaných postupov pri živení pacientov.

 

Organizačná štruktúra Zariadenia pre seniorov v Makove od 1. 1. 2018                           

18983201 1543660328999982 55142128 nDňa 01.06.2017 bola poverená riadením Zariadenia pre seniorov v Makove p.Mgr. Martina Dodeková.