ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 4.decembra 2019 o 8.00 hod,v zasadačke budovy v zasadačke budovy Domu kultúry Makov.

ikona pdf

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 4. 12. v zasadačke budovy        Obecného úradu v Makove  zverejnená dňa 13.12.2019

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 4.12.2019 zverejnené dňa 13.12.2019

ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 25. septembra

2019 o 8.00 hod,v zasadačke budovy v zasadačke budovy Domu kultúry Makov.

ikona pdf 

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 25.9. 2019 v zasadačke budovy         

Obecného úradu v Makove  zverejnená dňa 4.10.2019  

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 25.9. 2019

zverejnené dňa 4.10.2019

ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 26. júna 2019 o
8.00 hod,v zasadačke budovy v zasadačke budovy Domu kultúry Makov.

ikona pdf 

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 26.6. 2019 v zasadačke budovy         

Obecného úradu v Makove zverejnená dňa  4.7.2019

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 26.6. 2019

zverejnené dňa  4.7.2019

 

ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 24.apríla 2019 o 8:00 hod
v zasadačke budovy v zasadačke budovy Domu kultúry Makov.

ikona pdf 

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 24.4.2019 v zasadačke budovy         

Obecného úradu v Makove zverejnená dňa 6.5.2019

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.4.2019 zverejnené dňa 6.5.2019

 

 

ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 27. februára 2019 o 8:00 hod

v zasadačke budovy v zasadačke budovy Domu kultúry Makov.

ikona pdf 

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 27.2.2019 v zasadačke budovy         

Obecného úradu v Makove zverejnená dňa 8.3.2019     

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.2.2019 zverejnené dňa 8.3.2019