ikona pdf 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 7.decembra 2018 o

7. 30 hod,v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.

ikona pdf

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 7.12.2018 zverejnená dňa 7.12.2018                

ikona pdf


Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Makove konaného dňa 7.12.2018 zverejnené dňa 7.12.2018

 

ikona pdf 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 10.októbra 2018 o
7. 30 hod,v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.

ikona pdf Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 10. októbra 2018 v zasadačke budovy 

Obecného úradu v Makove zverejnená dňa 18.10.2018    

ikona pdf


Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa: 10. októbra 2018 zverejnené dňa 18.10.2018   

 

 ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 15.augusta 2018 o
7. 30 hod,v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.

ikona pdf Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 15. augusta 2018 v zasadačke budovy

Obecného úradu v Makove zverejnená dňa 24.8.2018     

ikona pdf


Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa: 15. augusta 2018 zverejnené dňa 24.8.2018   

 

ikona pdf 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 20.júna 2018 o
7. 30 hod,v zasadačke budovy Obecného úradu Makov. 

ikona pdf

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 20. júna 2018 v zasadačke budovy
Obecného úradu v Makove zverejnená dňa 26.6.208  

ikona pdf


Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa : 20.júna 2018 zverejnené dňa 29.6.208

 

ikona pdf 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 3.apríla 2018 o
7. 30 hod,v zasadačke budovy Obecného úradu Makov. 

     ikona pdf Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 3. apríla 2018 v zasadačke budovy

Obecného úradu v Makove zverejnená dňa 12.4.2018 

ikona pdf Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa : 3. apríla 2018 zverejnené dňa 12.4.2018  

 

ikona pdf 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 28.februára 2018 

o 7. 30 hod,v zasadačke budovy Obecného úradu Makov. 

 ikona pdf  Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 28.februára 2018 v zasadačke budovy

Obecného úradu v Makove zverejnená dňa 9.2.2018  

ikona pdf Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa : 28.februára 2018 zverejnené dňa 9.2.2018