ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 6. decembra 2017 o

7. 30 hod,v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.

  ikona pdf  

Zápisnica z rokovania  Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 6. decembra 2017 v zasadačke budovy

Obecného úradu v Makove

ikona pdf Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa : 6. decembra 2017

 

ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 20. septembra 2017 o

7. 30 hod, v zasadačke budovy Obecného úradu Makov. 


ikona pdf 

Zápisnica z rokovania  Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 20. septembra 2017 v zasadačke budovy  

Obecného úradu Makov

ikona pdf Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa : 20. spetembra 2017
   
ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 25. augusta 2017 o 7. 30 hod,  v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.

 

 ikona pdf

Zápisnica z rokovania  Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 25. augusta 2017 v zasadačke budovy  

Obecného úradu Makov

 ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa : 25. augusta 2017

   
ikona pdf 

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 3. júla 2017 o

7. 30 hod, v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.

ikona pdf

Zápisnica z rookovania  Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 3. júla 2017 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov  

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa : 3. júla 2017

   
 ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 22.júna 2017 o 7. 30 hod,  v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.


ikona pdf

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove konaného dňa 22. júna 2017 v zasadačke

budovy Obecného úradu Makove

 ikona pdf  Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa : 22. júna 2017
   
ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 22.mája 2017 o       7. 30 hod,v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.

ikona pdf 

Zápisnica z rokovania  Obecného zastupiteľstva v Makove konaného dňa 22. mája 2017 v zasadačke

budovy Obecného úradu Makove                                                                                                                 

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa : 22. mája 2017

   
ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 29.marca 2017 o      7. 30 hod v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.


ikona pdf

Zápisnica z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 29. marca 2017 v zasadačke  budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa: 29.marca 2017

   
ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 22.februára 2017 o 7. 30 hod,v zasadačke budovy Obecného úradu Makov.

ikona pdf

Zápisnica z 1.  zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 22. februára 2017 v zasadačke  budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf

 Uznesenia obecného zastupiteľstva  zo dňa: 22. 02. 2017