ikona pdf      

Zápisnica z 9. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 12. októbra 2016

v zasadačke budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf  Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 12.10.2016
ikona pdf  Zápisnica z 8. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 28. septembra 2016 v    zasadačke budovy Obecného úradu Makov
ikona pdf  Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 28.9.2016
ikona pdf

ZápisnicaA zo 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 14.  septembra  2016 v zasadačke budovy Obecného úradu  Makov

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.9.2016

 

ikona pdf 

Z Á P I S N I C A zo 6. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 16. júna 2016v zasadačke budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.6.2016

ikona pdf

Zápisnica z 5. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 30. mája 2016

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 30.5.2016 

ikona pdf

Zápisnica z 4. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 27. apríla 2016  

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.4.2016

ikona pdf

   

Zápisnica z 3. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,konaného dňa 14. marca 2016

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov 

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.3.2016  

 

ikona pdf

 

Zápisnica z 2. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,konaného dňa 23. februára 2016

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov 

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 23.2.2016  

ikona pdf

 

Zápisnica z 1. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,konaného dňa 27. januára 2016        

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov 

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 27.1. 2016