Zápisnice a uznesenia OZ

 

ikona pdf

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Makove, ktoré sa bude konať dňa 4.decembra 2019 o 8.00 hod, v zasadačke budovy v zasadačke budovy Domu kultúry Makov.

ikona pdf

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 4. 12. 2019 v zasadačke budovy Obecného úradu v Makove zverejnená dňa 13.12.2019

ikona pdf

Uznesenia obecného zastupiteľstva zo dňa 4.12.2019 zverejnené dňa 13.12.2019

ikona pdf

 Z Á P I S N I C A  z 9.  zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 26.novembra 2014

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf

 Z Á P I S N I C A  z 8.  zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 8. októbra 2014

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf

 Z Á P I S N I C A zo 7. zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,konaného dňa 3. októbra 2014

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov                 

ikona pdf

 Z Á P I S N I C A zo 6.zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,konaného dňa 15. augusta 2014

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf

 Z Á P I S N I C A z 5.  zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 15. júla 2014

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf

 Z Á P I S N I C A zo 4.  zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 18 . júna  2014

  v zasadačke budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf

 Z Á P I S N I C A z 3.  zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,konaného dňa 30. apríla 2014

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf

 Z Á P I S N I C A z 2.  zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove, konaného dňa 5. februára 2014

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov

ikona pdf

 Z Á P I S N I C A z 1.  zasadania Obecného zastupiteľstva v Makove,konaného dňa 30. januára 2014

 v zasadačke budovy Obecného úradu Makov