Základná škola s materskou školou rozp. org.

 Makov 264, 023 56 Makov

  http://skolamakov.edupage.sk/

 Telefón 

 Zamestnanci

 0911 064371 

 041/4364373 

 0911 064373

 041/4364374

 041/4364206

 administratívna pracovníčka

 kancelária

 Mgr. Elena Rusňáková, riaditeľka

 Mgr. Mária Bajcarová, zástupkyňa

 Zuzana Kubačková,  zástupkyňa pre MŠ