pdfVZN č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva171.11 KB - Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva.