pdf

VZN č. 1/2020 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva171.11 KB 

Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 1/2019 o financovaní originálnych kompetencií Obce Makov na úseku školstva.

pdf  o poskytovaní sociálnej služby v jedálni Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Makov č. 3/2017.