Obec Makov má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo www.makov.sk

Stav súladu: Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah: Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 • Textové dokumenty sú poskytované s použitím grafiky, ako naskenované PDF, ide o dokumenty doručené obci klasickou poštou (Verejné vyhlášky, zmluvy). Tieto dokumenty obec netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty. /Kritérium úspešnosti 1.1.1 Netextový obsah/.
 • Pre video záznam neexistuje alternatívna informácia alebo zvuková stopa, ktorá obsahuje ekvivalentné informácie. /Kritérium úspešnosti 1.2.1 Samostatný zvukový a samostatný video záznam, 1.2.2 Titulky (nahraté vopred), 1.2.3 Audiokomentár alebo alternatívne médium (nahratý vopred)/
 • Vytvára sa obsah, ktorý nie je možné prezentovať rôznymi spôsobmi bez straty informácií alebo štruktúry /Kritérium úspešnosti 1.3.1 Informácie a vzájomné vzťahy, 1.3.2 Zmysluplné poradie, 1.3.3 Charakteristiky na základe zmyslového vnemu a 1.3.5 Identifikácia účelu vstupu/
 • Uľahčenie používateľom prezeranie a počúvanie obsahu, vrátane oddeľovania popredia od pozadia /Kritérium úspešnosti 1.4.1 Používanie farieb, 1.4.3 Kontrast (minimálny)/
 • Niektoré texty nie je možné zväčšiť bez použitia asistenčných technológií /Kritérium úspešnosti 1.4.4 Zmena veľkosti textu/
 • Vizuálne znázornenie, na sprostredkovanie informácií je v niektorých prípadoch namiesto textu vo forme obrázkov /Kritérium úspešnosti 1.4.5 Text vo forme obrázkov/
 • Pri zobrazovaní na šírku môže dôjsť k posúvaniu obrazu v dvoch smeroch /Kritérium úspešnosti 1.4.10 Zmena usporiadania obsahu/
 • Vizuálne zobrazenie nasledujúcich prvkov nemá k susednej(-ým) farbe(-ám) kontrastný pomer najmenej 3:1 /Kritérium úspešnosti 1.4.11 Kontrast netextových prvkov/
 • Pri zmene obsahu implementovanom pomocou značkovacích jazykov môže dôjsť k strate funkčnosti /Kritérium úspešnosti 1.4.12 Rozloženie textu/
 • Nastavenie a následne odsunutie kurzora alebo zameranie pomocou klávesnice spúšťa zobrazenie ďalšieho obsahu, ktorý sa následne skryje /Kritérium úspešnosti 1.4.13 Obsah pri zameraní myšou alebo kurzorom/
 • Niektoré prvky stránok webového sídla sa nedajú dostatočne ovládať z klávesnice /Kritérium úspešnosti 2.1.1 Klávesnica/
 • Webové stránky obsahujú názvy, ktoré neúplne popisujú ich tému alebo účel /Kritérium úspešnosti 2.4.2 Každá stránka má názov/
 • Odkazy nie sú doplnené informáciou o formáte súboru. Používateľ nie je informovaný, že hypertextový odkaz vedie na súbor iného formátu (napr. DOCX, XLS, PDF, ZIP atď.). /Kritérium úspešnosti 2.4.4 Účel odkazu (v kontexte)
 • Indikátor zamerania klávesnice nie je viditeľný. /Kritérium úspešnosti 2.4.7 Viditeľné zameranie/
 • Používateľom sa neuľahčuje ovládanie funkcií okrem klávesnice aj inými spôsobmi /Kritérium úspešnosti 2.5.1 Pohyby ukazovateľa/
 • Niektorý text v inom jazyku, ako je samotná stránka, nemá definovaný zodpovedajúci jazyk. /Kritérium úspešnosti 3.1.2 Jazyk jednotlivých častí/
 • Používateľ nie je vždy vopred informovaný o zmene pred použitím prvku používateľského rozhrania, čím dochádza k zmene kontextu./Kritérium úspešnosti 3.2.3 Konzistentná navigácia/
 • Prvky, ktoré majú v rámci súboru webových stránok rovnakú funkciu, nie sú vždy identifikované jednotne. /Kritérium úspešnosti 3.2.4 Konzistentná identifikácia/
 • Validátor pre značkovací jazyk vykázal chyby. /Kritérium úspešnosti 4.1.1 Syntaktická analýza/
 • Pri niektorých prvkoch používateľského rozhrania nie je možné z kódu odvodiť ich názov a funkciu. /Kritérium úspešnosti 4.1.2 Názov, funkcia, hodnota/
 • Stavové správy nie sú vždy v obsahu odvodené z kódu pomocou funkcie alebo vlastností tak, aby mohli byť používateľovi prezentované prostredníctvom asistenčných technológií bez potreby zamerania. /Kritérium úspešnosti 4.1.3 Stavové správy/

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti: Toto vyhlásenie bolo vypracované 29.8.2021.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 29.12.2021.

Spätná väzba a kontaktné informácie : V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Správcom webového sídla je Obec Makov.

Vynucovacie konanie: V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na e-mailovej adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.