Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020 - 2021

sdboElektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021,posúva sa len asistované sčítanie! Rok 2021 je pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitý, pretože na Slovensku sa po 10 rokoch realizuje v gescii Štatistického úradu SR sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát je integrované a plne elektronické.

sdboDomy a byty sčítavali aj počas leta. Počas letných mesiacov pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021, ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami. Do sčítania sú zapojené všetky slovenské obce v celkovom počte 2 927.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020 - 2021Historicky prvé elektronické sčítanie domov a bytov sa začalo 1.júna 2020 a je rozdelené na dve fázy:
1. fáza - sčítanie domov a bytov: od 1. júna 2020 do 12. februára 2021
2. fáza - sčítanie obyvateľov: od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Tlačová správaŽilinský kraj napreduje v sčítaní domov a bytov V júli pokračovala prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania – projekt SČÍTANIA OBYVATEĽOV, DOMOV A BYTOV 2021 (SODB 2021), ktorý sa realizuje na celom Slovensku v spolupráci so samosprávami.