Asistované sčítanie obyvateľov  od 3.mája 2021 do 13.júna 2021Vážení obyvatelia obce Makov, ak ste sa nemohli alebo nevedeli sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa, môžete využiť asistované sčítanie, ktoré bude trvať od 03.05.2021 do 13.06.2021. Asistované sčítanie je realizované 2 spôsobmi: