sobd2021 logo2Upozorňujeme seniorov, aby boli obozretní voči neznámym osobám, ktoré ich telefonicky kontaktujú z rôznych príčin najmä vo vzťahu k Sčítaniu obyvateľov 2021 a  akúkoľvek osobu vydávajúcu sa za sčítacieho komisára alebo za  asistenta sčítania v čase od 15.2. do 31.3.2021 nevpustili do svojich príbytkov.

Asistované sčítanie s mobilnými asistentmi sa začne až po  1. 4. 2021 a potrvá najneskôr do 31. 10. 2021. Aj v tomto čase Vás môže navštíviť mobilný asistent iba na základe toho, že ste o asistované sčítanie sami požiadali telefonicky, inak nie. Zároveň sa každý mobilný asistent sčítania musí preukázať preukazom asistenta sčítania. 

V obci Makov môžete po 1.4.2021 požiadať o asistované sčítanie zamestnankyne obce: Mgr. Ivetu Chromíkovú - mobil: 0915 535 262, p. Helenu Pajerovú - mobil: 0911 772 066, Mgr. Stanislavu Kupšovú – 0918 109 200

Týmto upozornením chceme predísť zneužitiu dôvery a vyhnúť sa rizikám.