pes       kto   scitanie1            
             
 prve elektronicke letak   prinos    vyznam kliku    vzor