Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020 - 2021Historicky prvé elektronické sčítanie domov a bytov sa začalo 1.júna 2020 a je rozdelené na dve fázy:
1. fáza - sčítanie domov a bytov: od 1. júna 2020 do 12. februára 2021
2. fáza - sčítanie obyvateľov: od 15. februára 2021 do 31. marca 2021

Sčítanie domov a bytov 2021 sa v Slovenskej republike realizuje podľa nového konceptu založeného na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov, sčítanie domov a bytov vykoná obec.
Rozhodujúci okamih sčítania, na ktorý sa vzťahujú zisťované údaje, je polnoc zo štvrtka 31.decembra 2020 na piatok 1. januára 2021. Rozhodujúci okamih sčítania je časový bod, ku ktorému je potrebné vypĺňať všetky požadované údaje o domoch a bytoch. Predmetom sčítania sú všetky byty v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obývané obydlia, ktoré sú obývané k rozhodujúcemu okamihu sčítania.
Sčítanie domov a bytov sa uskutoční výlučne elektronickou formou, pomocou Elektronického systému pre sčítanie domov a bytov. Sčítanie domov a bytov vykonávajú v obci poverené osoby. Úlohou poverenej osoby je úplne, správne a pravdivo vypĺňať údaje o bytoch v domoch v Elektronickom systéme pre sčítanie domov a bytov. Obec môže osloviť a vyžiadať si údaje o bytoch v bytových domoch od osôb vykonávajúcich správu bytových domov, ktoré vykonávajú správu na území obce. Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
Zisťujú sa údaje ako napr.: forma vlastníctva bytu, poloha bytu v dome, podlahová plocha bytu, počet obytných miestností v byte, typ kúrenia, zdroj energie používaný na vykurovanie, zdroj vody, obdobie výstavby, materiál nosnej konštrukcie, obdobie poslednej obnovy, obnova okien, plášťa, strechy, prístavba, nadstavba, kanalizačná prípojka, plynová prípojka atď.
Obec využije pre vyplnenie požadovaných údajov pre účely sčítania domov a bytov rôzne údajové zdroje z jestvujúcej agendy obce. Avšak niektoré údaje nie je možné zistiť. Napríklad o tom, či dom alebo byt mal a v akom období obnovené okná, obvodový plášť alebo strechu, aký je materiál nosnej konštrukcie, koľko je v dome obytných miestností, aký zdroj vykurovania je v dome využívaný a podobne.
Týmto Obec Makov prosí našich občanov o prípadnú možnú súčinnosť so zamestnancami obce pri zisťovaní požadovaných údajov o domoch a bytoch.
Poverenými osobami k sčítaniu domov a bytov v našej obci sú:  


Mgr. Iveta Chromíková – 0915 535 262, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Bc. Stanislava Gregušová –0911 772 660, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Helena Pajerová - 0911 772 066, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
František Chuděj - 0918 681 154, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Všetky informácie k sčítaniu domov a bytov 2021 nájdete na stránke https://www.scitanie.sk/