volby nrsrVážení spoluobčania,dňa 29. februára 2020 sa konajú v čase od 7.00 hod do 22.hod voľby do NR SR. V zmysle § 24, ods. 7 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva možno zo závažných, najmä zdravotných dôvodov požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Z toho dôvodu oznamujeme občanom,

že požiadať o voľbu do prenosnej volebnej schránky môžete telefonicky na tel. č.:0915 535 262 (Mgr. Iveta Chromíková),0911 772 660 (Bc. Stanislava Gregušová),resp.osobne v kanceláriách Obecného úradu Makov.