sdboElektronické sčítanie obyvateľov sa uskutoční od 15.2.2021 do 31.3.2021,posúva sa len asistované sčítanie! Rok 2021 je pre nás z pohľadu budúcnosti veľmi dôležitý, pretože na Slovensku sa po 10 rokoch realizuje v gescii Štatistického úradu SR sčítanie obyvateľov, domov a bytov. Prvýkrát je integrované a plne elektronické.

Prvú fázu najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania, ktorá sa zamerala výlučne na sčítanie domov a bytov, má už Obec Makov za sebou. Vďaka kvalitnej práci zamestnancov OÚ Obec Makov ukončila sčítanie domov a bytov v predstihu, ešte v októbri 2020.
Druhá fáza elektronického sčítania je zameraná na sčítanie obyvateľov a uskutoční sa od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
Sčítanie obyvateľov je pre samosprávy dôležité, pretože od počtu sčítaných obyvateľov závisí, v akej výške získa obec podielové dane. Tie využíva Obec Makov na financovanie bežných činností, údržbu miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, základnej školy s materskou školou, detských ihrísk, či zariadenia pre seniorov a pod. Získané finančné prostriedky môžu byť zdrojom na realizáciu rozvojových projektov obce.
Kto sa môže na sčítaní zúčastniť?
ZÚČASTNIŤ SA na sčítaní je právom a zároveň zákonnou povinnosťou každého občana Slovenskej republiky s trvalým, prechodným, obvyklým alebo tolerovaným pobytom v SR.
Čo musím urobiť?
Sčítanie je JEDNODUCHÉ a RÝCHLE. Obyvateľ Makova sa sčíta sám alebo za pomoci blízkej osoby prostredníctvom počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude zverejnený na webovej stránke www.scitanie.sk alebo v mobilnej aplikácii Štatistického úradu SR, ktorá bude čoskoro dostupná na stiahnutie.
Vzhľadom na pandemickú situáciu a na základe rozhodnutia Vlády SR sa termín asistovaného sčítania obyvateľov posúva na termín od 1. apríla 2021 a potrvá najneskôr do 31. októbra 2021. Na dosčítanie obyvateľov budú k dispozícii MOBILNÍ ASISTENTI a KONTAKTNÉ MIESTO, o ktorých pribudne informácia na webe obce www.makov.sk začiatkom apríla 2021.


Čo znamená rozhodujúci okamih sčítania?
Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas sčítania vo formulári uvedie, sa musia vzťahovať na rozhodujúci okamih sčítania, ktorým je polnoc z 30. 12. 2020 k 1. januáru 2021. V praxi to znamená, že ak formulár vypĺňate v marci, keď ste sa práve zosobášili, uvádzate váš rodinný stav k 1. januáru 2021. Neuvediete teda, že ste ženatý, ale slobodný, lebo taká bola skutočnosť k 1. januáru 2021. Ak sa vám bábätko narodilo napr. vo februári, preňho formulár nevypĺňate, pretože v čase rozhodujúceho okamihu sčítania 1. 1. 2021 ste boli bezdetní.
Nemôže niekto zneužiť moje poskytnuté údaje?
Elektronické sčítanie je BEZPEČNÉ. Počas Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021 je zachovaná maximálna možná ochrana osobných údajov. Všetky získané údaje budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.