Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020 - 2021

Asistované sčítanie obyvateľov  od 3.mája 2021 do 13.júna 2021Vážení obyvatelia obce Makov, ak ste sa nemohli alebo nevedeli sčítať sami alebo s pomocou svojich blízkych, na splnenie povinnosti sčítať sa, môžete využiť asistované sčítanie, ktoré bude trvať od 03.05.2021 do 13.06.2021. Asistované sčítanie je realizované 2 spôsobmi:

Sčítanie obyvateľov -  upozornenie na sankcie

Vážení spoluobčania, od 15.februára 2021 sa začalo sčítanie obyvateľov. Doposiaľ máme v obci Makov sčítaných 74 % obyvateľov. Do ukončenia sčítania je už iba 13 dní, preto upozorňujeme tých, ktorí ešte nie sú sčítaní, aby tak urobili čím skôr, najneskôr do 31.03.2021 na webovej stránke www.scitanie.sk.Upozorňujeme, že sčítavajú sa všetci obyvatelia za seba aj za deti.

sobd2021 logo2

Vážení občania, dňa 15.02.2021sa začala realizovať prvá fáza sčítania sa formou, kedy sa každý obyvateľ môže sčítať sám alebo pomocou blízkej osoby (za maloleté deti môže formulár vyplniť rodič). Sčítať sa môže obyvateľ prostredníctvom počítača, tabletu, či mobilu na stránke www.scitanie.sk. Táto prvá fáza bude ukončená 31.3.2021. 

  Inštruktážne video SODB sobd2021 logo2 - Sčítanie obyvateľov - inštruktážne videa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Všeobecné video SODB - Všeobecné video SODB

sobd2021 logo2Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie:
• štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom alebo prechodným pobytom na území Slovenskej republiky,

sobd2021 logo2

DODATOK č.1 k Metodickému pokynu Štatistického úradu Slovenskej republiky číslo 10910-1622/2020 z 12. októbra 2020, ktorým sa ustanovuje postup obcí pri zbere údajov o obyvateľoch pre účely SODB v roku 2021.

sobd2021 logo2

Vážení spoluobčania! Od 15.02.2021 prebieha Sčítanie obyvateľov. Sčítajte sa sami v pohodlí domova a bezpečne prostredníctvom svojho počítača, tabletu, či mobilného telefónu. Elektronický formulár pre sčítanie nájdete na stránke www.scitanie.sk alebo si stiahnite mobilnú aplikáciu.

pes       kto   scitanie1            
             
 prve elektronicke letak   prinos    vyznam kliku    vzor