Video zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 8.9.2021 

Zápisnica a uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 8. septembra 2021 sú zverejnené v kategórii Samospráva/Zápisnice a uznesenia.